Foto: Cockie Kremers

Vorig jaar december werd door het bestuur van de Wis besloten om de leemte als gevolg van het verdwijnen van café d’n Bens in te vullen met een ‘bruine weekendkroeg’ met terras. Het zou toch fijn zijn dat, op het moment dat de coronamaatregelen het toelaten, er in Langenboom toch (weer) een eigen stekkie komt waar jong en oud elkaar kan ontmoeten onder het genot van een hapje en/of drankje. De exploitatie zou dan wel vormgegeven moeten worden door een professionele uitbater. Gemeente Mill & Sint Hubert is huiseigenaar van de Wis en was positief ten opzichte van dit initiatief om op deze wijze bij te dragen aan de leefbaarheid van Langenboom. Zij waren bereid, daar waar mogelijk, medewerking te verlenen.

In samenwerking met een horeca-adviesbureau is via een open procedure gezocht naar die professionele uitbater. Met Rob Neijts (o.a. uitbater van d’n Brouwer in Zeeland en potentiële exploitant van de toekomstige kerk) is in de voorbije weken nader overleg gevoerd. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om tot een passende huur- en werkovereenkomst te komen.

Zoals eerder in het blad ‘Rondom ’t Torentje’ en in De Neije Krant verwoord, is het niet duidelijk wanneer de horeca in de kerk wordt gerealiseerd. Hierdoor is de terugverdientijd voor de noodzakelijke investeringen onbekend. Desalniettemin zijn er diverse plannen gemaakt om de huidige kantine en Tarwezaal om te bouwen naar een sfeervolle ontmoetingsplek.

Helaas is een goed idee, enthousiasme en bestuurlijke medewerking onvoldoende om aan juridische en wettelijke kaders te voldoen. Kortom gezegd; de Wis, als gemeenschapsaccommodatie, kan geen vergunning krijgen voor commerciële horeca. De gemeente verstrekt de Wis een jaarlijkse exploitatiesubsidie en betaalt o.a. de gebouwelijke onderhoudskosten. Hierdoor ontstaat een vermeende oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere horecagelegenheden. En dat mag niet, ook al is er geen café meer in Langenboom.

De horecavereniging Mill en omstreken is gevraagd of zij bezwaren hebben tegen het voornemen om in Langenboom (in de weekenden en in de zomerperiode) een kroeg met terras aan de Wis te koppelen. Als zij het initiatief van de Wis in samenwerking met Rob Neijts ondersteunen, zou er eventueel een tijdelijke gedoogsituatie kunnen worden toegestaan. Op dit moment is er echter nog onvoldoende duidelijkheid maar hopelijk kan er toch binnen afzienbare tijd een definitief besluit genomen worden. Zolang deze formele toestemming niet is verleend, kunnen ook geen vervolgstappen zoals omgeving- en horecavergunning worden ondernomen. De voortgang is er dus helaas effe uit.

Langzaamaan worden de coronamaatregels in het land versoepeld, maar voor Langenboom is het nog onzeker of er in de zomerperiode in eigen dorp een pilske in een nieuwe kroeg of op het terras kan worden genuttigd.