De horecaondernemers in Mill hebben voor het komende seizoen toestemming gekregen om hun terrassen tijdelijk te vergroten. De reden hiervoor is, net als vorig jaar, de beperkingen van de coronacrisis, in het bijzonder de anderhalve-meter-afstandsregel. De toestemming geldt tot 1 september 2021 of zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn. Deze periode wordt door de gemeente Mill en Sint Hubert aangegrepen om te onderzoeken of het mogelijk én wenselijk is om de horecaondernemers permanent meer ruimte te bieden voor de terrassen. Om de levendigheid en de aantrekkingskracht van het centrum van Mill te vergroten.

In hoeverre er draagvlak is voor ruimere terrassen is onderzocht in een enquête gehouden onder de ondernemers en inwoners uit de specifieke straten van het centrum van Mill. Een zeer ruime meerderheid staat positief tegenover deze ontwikkeling. Uiteraard is er een aantal (constructieve) randvoorwaarden gesteld. Zo willen de meeste respondenten niet dat de straat het gehele seizoen wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat zij te allen tijde bij hun pand kunnen. Wel is het denkbaar dat de straat vaker wordt afgesloten voor evenementen. Daarbij zijn de veiligheid en de toegankelijkheid voor mindervaliden belangrijke aandachtspunten. De komende tijd wordt bekeken hoe wegvallende parkeerruimte ten behoeve van de ruimere terrassen in de nabijheid gecompenseerd kan worden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen kortere en langere termijn, binnen de parkeerbalans van Centrumplan Mill.