Door Elly Meijnders - U heeft al een eerste deel van mijn interview met Anco Bloemendal kunnen lezen over de doelstelling en plannen van de Dorpsraad Mill.

Anco vervolgt zijn verhaal:
“Om die verbindende factor te zijn bij alles wat er speelt in onze gemeente, proberen wij zoveel mogelijk in iedere ertoe dienende organisatie een lid te hebben van onze Dorpsraad. Daardoor kunnen wij dwarsverbindingen leggen. Ja, je hebt gelijk, dat is enorm veel werk en wij zijn ook nog maar pas begonnen. We stoppen erg veel energie in het Platform Dorpsraden. Onze eigen vier dorpsraden hebben een intensievere samenwerking via dit platform. Dat is niet altijd even makkelijk, hoor, iedere raad heeft zo zijn eigen sores. En dadelijk hebben we in de nieuwe gemeente Land van Cuijk 33 kernen. Die vormen 33 bouwteams. Mill was één van de eerste die het bouwteam voor elkaar had. De gemeente moet de sterke en zwakke punten van de teams kennen. Er ligt nu een kernen cv. Dan komt er een boekwerk en dat wordt de handleiding voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk”.

Haal eens even diep adem, Anco. Je gaat als een trein...

Anco kijkt een beetje trots naar mij: “Het bouwteam van Mill heeft zijn werk gedaan en is gevraagd om de samenhang in stand te houden zodat van de knowhow gebruik kan worden gemaakt”.

Maar 33 bouwteams of dorpsraden, hoe krijg je die op één lijn?

“Dat zijn nu nog 33 eilandjes, natuurlijk. Het is ook een utopie dat je die bij elkaar krijgt. We zullen wel een bepaalde vorm van contact met elkaar moeten zoeken. We krijgen nu twee harmonisatiejaren. Elly: het staat in de sterren geschreven, we gaan het beleven. Maar ik geef je op een briefje dat Mill veel heeft te bieden, ook aan de rest van het Land van Cuijk.”

Kun je nog een voorbeeld geven waar jullie je dicht bij huis mee bezig houden?

Anco fronst: “Nou niet direct mee bezig houden, maar wel een mening. Neem de Werkgroep De Kuilen. We hebben een goed economisch doordacht plan onder de naam Natuurparel “De Kuilen” dat nu door natuurbeschermers wordt doorkruist. Wij hebben alle begrip voor de omwonenden, die moeten niet in hun woongenot worden beperkt. Maar de Dorpsraad Mill is positief over de plannen tot ombouwen van een weiland tot natuurgebied waar dan kleinschalige natuurrecreatie kan plaats vinden. En dan hebben wij nog een werkgroep infrastructurele projecten. Daar houden wij de vinger aan de pols bij de nieuwbouw, en dan nu m.n. van de woonwijk “het kavelt” tussen de Wanroyseweg en de Bosweg. En het gemeentehuis verliest natuurlijk zijn functie. Effectief bemoeien wij ons daar als dorpsraad niet mee, maar verdeling van ruimten moet wel eerlijk gebeuren, vinden wij. En ten goede komen aan alle inwoners van Mill. En natuurlijk ook aan de 3 andere kerkdorpen”.

Duidelijk genoeg te doen voor de Dorpsraad Mill. De leden zullen zich zeker niet vervelen.