Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit. Drieëndertig kernen, samen één nieuwe gemeente. Waar staan deze kernen voor? Waar zijn ze trots op en wat zou misschien beter kunnen? Waar willen ze samen met de nieuwe gemeente aan gaan bouwen? En hoe dan? Daar denken inwoners zelf over na. Iedere kern heeft hiervoor een eigen Bouwteam met daarin zo’n 6 tot 15 inwoners. De wijk- en/of dorpsraden hebben de bouwteams samengesteld. Sjors Vink, voorzitter van bouwteam Beers, heeft de schep opgepakt.

Hoeveel deelnemers heeft jullie bouwteam?

We hebben een bouwteam dat bestaat uit vijftien inwoners. Een mooie mix van leden van de dorpsraad, mensen die representatief zijn voor het dorp en betrokken inwoners. Denk aan voorzitters van diverse verenigingen en ondernemers.

Hoe hebben jullie de deelnemers aan jullie bouwteam geworven?

Door mensen te benaderen, hen persoonlijk uit te nodigen. De bereidwilligheid was groot toen we aangaven dat het bouwteam belangrijk is voor de toekomst van het dorp. Dat we zo met elkaar duidelijk kunnen maken aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk waar Beers voor staat en waar we met het dorp naartoe willen.

Op 9 juli zijn jullie voor het eerst bij elkaar gekomen. Wat is daaruit gekomen?

Door de mix van diverse personen uit Beers hebben we een duidelijk beeld gekregen hoe er over Beers gedacht wordt en hoe daar naar gekeken wordt. De zwakke en sterke punten zijn hierin benoemd. En zeker ook de wensen die er nog liggen voor in de toekomst zijn aan bod gekomen. Voorop staat de eensgezindheid van het dorp. De vrijwilliger en de verenigingen zijn hierin cruciaal. Rode draad van de avond is dat er veel tevredenheid is over Beers, vooral de rust, ruimte en natuur (bos, water enz.) wordt hierin als kenmerkend genoemd voor Beers. Echter is het wel ontzettend belangrijk dat dit zo blijft (snelheid doorgaande wegen, toerisme Dommelsvoort, (fout)parkeerder van auto's met fietsers voor de Kraaijenbergse Plassen) dus er ligt nog een mooie uitdaging.

Wat vindt jij ‘typisch Beers’?

De prachtige natuur, het water en de rust. En een gezellige sfeer bij de inwoners

Hoe gaan jullie als Bouwteam je dorpsgenoten betrekken bij het opstellen van het KernenCV?

Dorpsgenoten worden via de Dorps Courant geïnformeerd en de deelnemers aan het Bouwteam informeren op hun beurt hun eigen achterban.

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van het Bouwteam?

Samen denken in mogelijkheden en kansen, niet in bedreigingen.

Sjors Vink geeft de schep door aan de volgende voorzitter: Ger Langen van het Bouwteam Cuijk Centrum.