De provincie Noord - Brabant heeft besloten de inloopavond van 22 juli a.s. te laten vervallen. De inloopavond was bedoeld om aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden bij te praten over de herinrichting van de N264 in de kom van Sint Hubert. Maar vanwege de oplopende corona-besmettingen durft men dit nu toch niet goed aan.

Inwoners die per brief waren uitgenodigd voor deze inloopavond worden ook per brief over de afgelasting geïnformeerd. Als alternatief wordt nu een uitgebreide informatiebrief opgesteld met daarin:

  • Toelichting ontwerp
  • Informatie verkeersmaatregelen
  • Informatie over planning en bereikbaarheid
  • Uitleg over wijze waarop vragen gesteld kunnen worden etc.

Deze informatiebrief wordt in week 29 verzonden.