Op de ledenvergadering van woensdag 14 juli in Cuijk is John Heckathorn unaniem gekozen als lijsttrekker voor 50PLUS tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in november 2021 in het Land van Cuijk.

Op de goed bezochte vergadering heerste een bijzonder goede en energieke stemming. Er hebben zich inmiddels ruim voldoende kandidaten aangemeld om een goede lijst te vullen en de selectiecommissie gaat in de komende weken de gesprekken met de kandidaten aan om met een advies voor de lijstsamenstelling te komen.

John Heckathorn die als lijsttrekker in de vergadering benoemd werd had een unaniem positieve aanbeveling van de selectiecommissie, die met name onder de indruk was van zijn zeer ruime ervaring in de gemeentepolitiek. John, die woonachtig is in Landhorst, zit momenteel als raadslid voor de VVD in de raad van Sint Anthonis, waar hij een derde termijn volmaakt. Als 68-jarige vond de VVD hem te oud om opnieuw te kandideren en aangezien John zegt “Nog lang niet klaar te zijn met datgene wat hij begonnen is” heeft hij zich tot 50PLUS gewend. 50PLUS geeft hem een spitspositie in het campagneteam en als lijsttrekker zal hij met name het nieuwe 50PLUS programma gaan verdedigen waarbij de positie van de ouderen in de nieuwe gemeente centraal staat. Onze samenleving veroudert snel en we moeten als geheel daarop inspelen en in het algemeen meer rekening houden met die nieuwe situatie. Juist op gemeenteniveau kan er veel verbeterd worden op dat vlak en 50PLUS is daarvoor bij uitstek de partij die hierop inspeelt.

John gaat zijn raadsperiode voor de VVD gewoon afmaken en toont daarmee respect naar de kiezers die hem in 2018 gekozen hebben. Hij gaat zijn uiterste best doen om in de nieuwe raadsperiode het 50PLUS geluid te laten horen in het Land van Cuijk. Hij verwacht met een goede campagne, waar hij ook landelijk steun bij krijgt, 3 zetels in de nieuwe raad te kunnen bemachtigen.

Het bestuur van de afdeling 50PLUS Brabant die zijn benoeming heeft bekrachtigd wenst John veel succes bij zijn campagne en heeft het volste vertrouwen in een succesvolle afloop.