Zoals u weet is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit.

In alle 33 kernen (dorpen) waaronder ook in Mill, is momenteel een plaatselijk bouwteam actief om op zo´n duidelijk mogelijke wijze het dorp Mill in beeld te krijgen. Het Millse bouwteam bevat 15 personen en is samengesteld uit alle geledingen van de bevolking.

Waar is Mill heel trots op, wat zijn de sterke punten, wat zou beter kunnen enz. Dit en nog veel meer items heeft bouwteam Mill in een verslag (kernencv) verwerkt. Met dit kernencv gaat de nieuwe gemeente Land van Cuijk vanaf 2022 aan de slag.

Maar voor het zover is wordt iedereen ruimschoots in de gelegenheid gesteld om dit verslag te lezen en, wat heel belangrijk is, mag en kan iedereen op dit verslag reageren. Het kernencv moet immers zo breed mogelijk worden gedragen! Niet alleen door het bouwteam, maar door de gehele Millse bevolking!

Waar, hoe en wanneer kunt u reageren op het verslag kernencv?

U gaat naar de website ons.landvancuijk.nl en klikt bovenaan op Uw dorp/wijk en in de linker kolom klikt u op Mill en via het blokje kernenCV door Bouwteam wordt u verder geholpen. Reageren kan tot 1 augustus 2021.

Zie ook onze eigen website www.dorpsraadmill.nl of onze facebookpagina om op de website ons.landvancuijk.nl te komen

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en veel succes met reageren !

Bouwteam Mill
Dorpsraad Mill

Beluister een interview met Mario Peters, secretaris van Dorpsraad Mill via de podcast van Het 12uurtje. Dit kan via Spotify, Apple podcasts of de podcastpagina op www.het12uurtje.nl.