Robèr van den Tillaart (voorzitter cliëntenraad Aldenhorst) en Pauline Terwijn (voorzitter Raad van Bestuur Pantein) zijn voor de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden, die graag willen meedenken over de zorg van nu en in de toekomst in regio Mill.

Zorgcentrum Aldenhorst in Mill staat aan de vooravond van een nieuwe mijlpaal in haar geschiedenis: er komt nieuwbouw aan. De cliëntenraad van Aldenhorst is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden, die graag willen meedenken over de zorg van nu en in de toekomst.

Voorzitter Robèr van den Tillaart van de cliëntenraad Aldenhorst vertelt: “De ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe zorgcentrum in Mill vordert gestaag. 2022 is een belangrijk jaar om tot de start van de nieuwbouw te komen. Het uitgangspunt is dat dat cliënten goede zorg in een prettige omgeving krijgen. Als cliëntenraad kijken en denken wij mee over onder andere het ontwerp en inrichting van het gebouw. Ook zijn we nauw betrokken bij de verhuisplannen. We hebben bij tal van onderwerpen niet alleen inspraak, maar vaak ook instemmingsrecht.”

Belangrijke rol

Pauline Terwijn, voorzitter Raad van Bestuur Pantein vertelt: “We zijn ontzettend blij en trots dat we in de gemeente Mill een nieuw zorgcentrum gaan bouwen. In de afgelopen jaren is er in de ouderenzorg veel veranderd. Met dit nieuwbouwplan kunnen we hier perfect op inspelen. Mensen met een zorgvraag wonen momenteel zo lang mogelijk thuis. Zij komen pas op een later moment in hun leven naar het zorgcentrum toe, als zij erg kwetsbaar zijn. De zorgvraag van deze nieuwe bewoners is hoog en dat heeft ook gevolgen voor de woonomgeving. Deze moet passen bij de zorgvraag. We vinden het heel belangrijk dat de cliëntenraad meedenkt om zo goed mogelijk op de behoeften van bewoners in te spelen.”

Solliciteren

Bent u iemand met een hart voor zorg en zet u zich graag in voor de kwetsbare medemens van nu en in toekomst? Kijk dan voor meer informatie en een uitgebreide beschrijving van de vacature op www.zorgcentrapantein.nl.
Er zijn op termijn binnen de cliëntenraad doorgroeimogelijkheden naar de rol van vice-voorzitter of voorzitter. Als u daar interesse in heeft, horen we het graag.