Wethouder Maarten Jilisen overhandigt de sleutels aan de bewoners van nummer 8. (Foto: Bongartz Fotografie)

Met de overhandiging van de sleutels aan de bewoners van een van de laatst gebouwde huizen in De Valuwe, door wethouder Maarten Jilisen, werd op 29 juli de opknapbeurt van de Cuijkse wijk officieel een feit. De huissleutels zijn voor de eigenaren van een van de elf duurzame, toekomstbestendige en energieneutraal gebouwde eengezinswoningen, op de hoek van de Valuwsedijk en de Goudenrijderstede. Ze zijn gebouwd in opdracht van Region Vastgoedontwikkeling (waar v.d. Horst aannemers uit Mill ook bij betrokken is) in samenwerking met de gemeente Cuijk.

Door corona werden de plechtigheden telkens uitgesteld, maar nu zijn de laatste nieuwe woningen in De Valuwe dan toch keurig vóór de bouwvakvakantie opgeleverd. Vorig jaar juni bereikten de gemeente Cuijk en Region Vastgoedontwikkeling overeenstemming over verkoop van grond voor de elf grondgebonden woningen. Wethouder Joost Hendriks (bestuurlijk verantwoordelijk voor de revitalisering van De Valuwe) en Herman Michiels van Region Vastgoedontwikkeling ondertekenden indertijd de grondverkoopovereenkomst. De belangstelling voor deze 11 koopwoningen was groot en ze werden dan ook in korte periode allemaal verkocht.

Toekomstbestendig

De bouw van deze elf ‘nieuwe generatie’ eengezinswoningen startte medio augustus 2020. De comfortabele eengezinswoningen zijn duurzaam (gasloos), toekomstbestendig en energieneutraal gebouwd. Ze zijn bijvoorbeeld standaard voorzien van zonnepanelen en een lucht-waterwarmtepomp. Het zijn de laatste woningen die binnen de transformatie van De Valuwe worden opgeleverd. Het opknappen van de Cuijkse wijk startte in 2002 en is nu afgerond. Sinds die tijd is de wijk gefaseerd en op allerlei manieren enorm verbeterd. Als laatste deelproject van fase 4 vormt de bouw van de elf eengezinswoningen van Region Vastgoedontwikkeling min of meer het sluitstuk, in elk geval voor wat betreft de bouwwerkzaamheden. In de openbare ruimte worden de komende jaren nog enkele locaties opgeknapt.

Eerste project

Gedurende de afgelopen jaren zijn meer dan tweehonderd nieuwe appartementen en woningen in de huur- en de koopsector gebouwd. Daarnaast is bijvoorbeeld het winkelcentrum in de wijk volledig gerenoveerd, is er een grote supermarkt gevestigd en werd de voormalige kerk veranderd in een moderne en levendige multifunctionele (wijk)accommodatie. Wegen werden vernieuwd, riolering vervangen en er kwamen nieuwe parken. De afronding van de elf genoemde woningen is meteen ook het eerste project dat door Region Vastgoedontwikkeling wordt opgeleverd.