Komende week worden de enveloppen bezorgd bij de bewoners in het kerkdorp Mill. In deze enveloppe zit een invulformulier met uitleg hoe de collecte in zijn werk gaat.

Ook dit jaar omvat de Goede Doelen Week Mill weer 16 organisaties waarvoor gecollecteerd gaat worden.

We hopen op een warm onthaal bij onze inwoners want door coronabeperkingen staan de inkomsten bij alle goede doelen onder druk terwijl er steeds meer geld nodig is voor bv activiteiten en voor onderzoek en ontwikkeling.

In de week van 13 t/m 16 september worden de enveloppen op gehaald door 2 collectanten.

In het verleden heeft Mill zich laten zien als ruimhartige donateurs en we hopen dan ook dat we weer op de steun van onze inwoners mogen rekenen.

Uiteraard zullen we nadien het resultaat van de collecteweek in de Neije Krant met u delen.

Ook de andere kerkdorpen in onze gemeente trekken gezamenlijk op in deze collecteweek.

We wensen iedereen die zich gaat inzetten voor de collecteweek dit jaar veel succes.

Bestuur en kernteam Goede Doelen Week Mill