Door Jos Janssen - De Partij Bart Theunissen heeft zich tijdig en ruim voor de deadline van 30 augustus geregistreerd bij het Centraal Stembureau. Nieuwe deelnemende partijen zijn dit verplicht.

Dat betekent dat de partij van de in Mill geboren en getogen Theunissen weer een stap dichterbij is gekomen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van nieuwe gemeente Land van Cuijk op woensdag 24 november.

Cuijkenaar Bart Theunissen reageert hier op: “De registratie is voor elkaar. Dat betekent ook dat ik de vereniging/partij (notarieel) heb opgericht. Dat was een vereiste.”

Per 11 augustus is de partij geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in de rechtsvorm vereniging. Theunissen: “De volgende stap is de zaak verder rond krijgen met name minimaal twintig ondersteuningsverklaringen. Dat moet dan leiden tot vóór 11 oktober overeenkomstig alle -andere- vereisten een verkiezingslijst indienen. Er is dus nog wat werk te doen. Maar het is dus wel écht mijn doel om mee te doen, dus na 30 augustus is het geen voornemen meer.”

Met de deelname van lijst Bart Theunissen komt de teller op dertien deelnemende partijen te staan. Op maandag 11 oktober, de dag van kandidaatstelling, zal duidelijk worden of de dertien daadwerkelijk aan de verkiezingen mee zal doen.

Dinsdag 12 oktober wordt in een niet openbare zitting van het Centraal Stembureau onderzoek gedaan naar alle ingeleverde kandidatenlijsten.

In een openbare zitting op vrijdag 15 oktober om 10.00 uur maakt het Centraal Stembureau de lijsten, namen en nummering bekend.