Foto: Cockie Kremers

In de gemeente Mill en Sint Hubert vinden regelmatig wildstroperijen plaats, doorgaans in de avond of ’s nachts. Dat maakt stroperijen lastig om te observeren en beperkt de pakkans. Ziet, hoort of heeft u een vermoeden van wildstroperijen? Zoek geen confrontatie, maar meld dit bij de politie: 112 bij heterdaad of 0900-8844 buiten heterdaad. Ook kunt u (een vermoeden van) wildstroperij achteraf melden bij de gemeente via fixi.nl of desgewenst via Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800 7000. Een uitgebreide beschrijving (eventuele kentekens) wordt gewaardeerd. Hoort of ziet u iets verdachts? Laat het de politie weten.

“Mensen herkennen het niet altijd als stropen,” vertelt Peter Schone van wildbeheer. “Pas als het bijna mis gaat zoals onlangs toen mensen bedreigd werden door stropers die werden aangesproken wordt het pas herkend.” Ook enkele weken geleden was het weer raak. Na een melding dat er ‘s nachts schoten waren gehoord, vond een lokale jager twee dode reebokken. De dieren bleken aangeschoten door stropers. De vrije jacht in Nederland is verboden. Enkel met een jachtakte mag er gejaagd worden. Jagers met een jachtakte houden het wild in stand en worden ingezet door agrariërs die schade hebben van wild. De jagers moeten zich houden aan regels en wetten voor het in bezit hebben van wapens.

Een andere manier van stropen die de laatste tijd veel voorkomt, is het jagen met de zogenaamde lange honden. Met deze honden, die getraind zijn op het vangen van hazen of konijnen, wordt 's nachts in het veld gestroopt. Via de lichtbundel van een lamp kunnen de honden het wild zien, dat meestal niet uit de lichtstraal weet te ontsnappen. Vaak gaat het niet om het wild, maar worden er weddenschappen afgesloten op het resultaat en wordt het dode wild achtergelaten.

Voorkomen van het stropen is lastig. “Het belangrijkste voor ons is dat men weet dat het gebeurd. De politie verbaasde zich er ook over omdat zij nooit meldingen kregen. Dat komt ook omdat mensen het niet durven te melden, stropers zijn niet altijd lieverdjes. Maar als er geen meldingen komen, dan is er ook geen probleem en als er geen probleem is hoeft er ook niets aan gedaan te worden.” Peter roept iedereen op het vooral bij de politie te melden, dat kan ook anoniem. “Als men ’s nachts hoort schieten, bel dan direct 112 of meld misdaad anoniem.” Peter vertelt dat het overigens niet alleen een Mills probleem is. De stropers rijden door heel Brabant. Maar omdat het hier in onze gemeente de spuigaten uitloopt trok wildbeheer aan de bel en hopen zij dat alle inwoners nu extra op gaan letten en contact opnemen met de politie of gemeente als men stropers of sporen van stropen ziet.

Beluister een interview met Peter Schone van wildbeheer via de podcast van Het 12uurtje. Dat kan via Spotify, Apple podcasts of een van de andere podcastkanalen. Ook is dit terug te vinden op de podcastpagina op www.het12uurtje.nl.