Met veel genoegen deelt het bestuur van Parochie De Goede Herder u mede dat bisschop dr.G.J.N. de Korte per 1 augustus 2021 pastoor James heeft benoemd tot pastoor van de 5 parochies, Haps, Langenboom, St Hubert, Wilbertoord en Mill.

De installatie van pastoor James is op zondag 3 oktober2021 om 10.30 uur in de Willibrorduskerk te Mill.

In deze eucharistieviering zal drs.Th.C.M. Lamers, vicaris-generaal van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch pastoor James installeren, in aanwezigheid van pastor Bas van Dijk, pastoor van der Meijden en vele genodigden die een uitnodiging ontvangen hebben.

Daar we nog de coronaregels moeten vasthouden 1,5 m afstand, zijn we genoodzaakt zich aan te melden om deze installatie viering bij te wonen.

Dit kan telefonisch naar secretariaat Parochie De Goede Herder Mill 0485-451282.