Vanwege het COVID-19 virus is het op dit moment onduidelijk of D’n Inloop geopend is en zo ja, op welke tijd(en). Neem hierover contact op met Langenboom Zorg Centraal of de Wis. De Computerinloop gaat tot nader bericht niet door.

Muziek: rechten / betalen / gratis

Wie muziek wil gebruiken, bijvoorbeeld op een evenement of onder een video, moet toestemming van de maker of auteursrechthouder hebben. Meestal gaat dit gepaard met een vergoeding. Ook muziekdiensten als iTunes, Spotify en YouTube dragen geld af aan de artiesten om muziek te mogen aanbieden. Verenigingen, scholen en kantoren moeten ook betalen voor muziekgebruik.

Bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra kan iedereen een licentie regelen om muziek ten gehore te mogen brengen. De vergoedingen worden dan verdeeld onder de muzikanten, componisten, tekstschrijvers en andere rechthebbenden. Buma/Stemra speurt naar onrechtmatig gebruik van muziek. Indien nodig kan de organisatie een rechtszaak beginnen met vaak hoge boetes tot gevolg.

Wanneer moet ik betalen voor muziek?

  • Als het voor iets commercieels wordt gebruikt zoals een promotiefilmpje, podcast of computerspel.
  • Als het aan een publiek ten gehore wordt gebracht. Onlinepubliek telt ook. Slechts voor studiedoeleinden gelden uitzonderingen die moeten voldoen aan allerlei voorwaarden.

Overigens geeft het kopen van muziek op een cd of online, niet het recht om de muziek verder te verspreiden.

Gratis muziek voor onder video's

Een video zonder muziek op de achtergrond, mist toch iets. Maar waar moet die muziek vandaan komen als zelf maken geen optie is? Voor die doeleinden is er rechtenvrije muziek. Deze categorie wordt ook wel ‘royalty free’ of ‘creative commons’ genoemd. Hierbij geeft de maker bij voorbaat toestemming om de muziek gratis te gebruiken. Naamsvermelding is dan vaak wel een voorwaarde. Online zijn collecties te vinden van zulke muziek. Reken alleen niet op bekende muziek of hitjes.

Daarnaast is muziek rechtenvrij wanneer de langstlevende maker van het stuk 70 jaar of langer geleden is overleden. Rechtenvrije muziekwerken worden vaak ‘traditionals’ of ‘domaine public’ genoemd. De meeste klassieke muziek valt hieronder, maar hier geldt ook bescherming van de uitvoerende musici. Zelf 'De vier jaargetijden' van Vivaldi uitvoeren is dus geen probleem maar een video opleuken met de uitvoering van het Residentie Orkest is dat wel.

Vooralsnog gaat de donderdagmiddag-ComputerInloop dus niet door. Héb je corona: beterschap. Heb je het niet: zorg dat jezelf en anderen gezond blijven.