Foto: Robin Kramp

Afgelopen week vond de 5e editie plaats van de goede doelen collecteweek in Mill. Een lustrum voor de organisatie, waarbij vastgesteld mag worden dat er brede sympathie voor deze opzet is onder de Millse gemeenschap.

Het enthousiasme van de collectanten en de andere vrijwilligers was ook dit jaar enorm en het bestuur is daarom apetrots op deze mensen die mede aan de basis stonden van het succes.

De organisatie verliep vlekkeloos en het gehanteerde protocol zorgde tevens dat dit alles veilig kon plaats vinden, voor zowel de collectanten, de vrijwilligers van de inname-avonden als voor onze inwoners.

De inname avonden in Myllesweerd waren tot in de puntjes geregeld en verliepen tot ieders tevredenheid. Mede door de gastvrije en belangeloze medewerking van SCC Myllesweerd, TOP beveiliging die het geldtransport verzorgde en de Regiobank die het opgehaalde collectegeld heeft verwerkt, verliep alles op rolletjes. Hiervoor is een geweldig dankjewel zeker op zijn plaats.

Er komen nog steeds bedragen binnen en de verwachting is dat ook dit jaar het resultaat van vorige edities overschreden gaat worden.

Millenaren ontzettend bedankt voor jullie giften!

In een van de komende edities van De Neije Krant zullen we het resultaat gespecificeerd naar de betreffende goede doelen nog publiceren.

Nogmaals dank aan iedereen!

Namens de 16 goede doelen,
Organisatie Goede Doelen Week Mill