Een goede regenwaterafvoer wordt steeds belangrijker, zeker gelet op de felle regenbuien van de laatste jaren en de toenemende neerslag in het algemeen. Voor een goede afvoer van overtollig regenwater heeft de gemeente Mill en Sint Hubert beleid voor het onderhoud van sloten vastgesteld. De gemeente zorgt voor het vegen van de sloten maar de eigenaren van de aanliggende percelen, de zogeheten aangelanden, zorgen voor de afvoer van het slootmaaisel.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Onderhoud vindt plaats bij alle berm- en schouwsloten die belangrijk zijn voor de waterafvoer. Deze sloten worden jaarlijks voor 15 november geveegd.
  • Aangelanden ontvangen hierover geen persoonlijk bericht. Er vindt alleen een algemene, jaarlijkse aankondiging plaats via de lokale media.
  • Aangelanden moeten jaarlijks opnieuw aangeven hoe men het slootveegsel wil ontvangen. Bij geen melding wordt het veegsel op het aanliggend perceel gelegd.
  • Het slootmaaisel dat wordt aangeboden moet door de eigenaar van het perceel zelf verwijderd worden, dat geldt zowel voor agrariërs als burgers.
  • Zwerfafval zal zowel voor als na het vegen door de gemeente worden verwijderd.
  • Mocht er na de jaarlijkse veegronde nog zwerfafval aanwezig zijn, dan kan men dit, via onderstaand telefoonnummer, aan de gemeente doorgeven. De gemeente zal dit dan kosteloos opruimen en afvoeren.
  • Indien nodig wordt ongewenste vegetatie, zoals riet en braam, tijdens het groeiseizoen een keer extra geklepeld.
  • Als slootmaaisel niet op een aanliggend perceel kan worden gedeponeerd dan kan dit tot 25 oktober bij de gemeente kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0485 - 45 19 87. In dit geval zal het maaisel door de gemeente op een hoop in de berm worden gelegd waarna de eigenaar het zelf moet afvoeren.

De veegwerkzaamheden starten medio oktober. De gemeente laat dit uitvoeren door een aannemer. In verband met de opdrachtverstrekking aan deze aannemer dient eenieder met vragen of opmerkingen dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden aan de gemeente kenbaar te maken via telefoonnummer: 0485 - 45 19 87.