Aan de Langeboomseweg in Mill zijn de basisscholen De LenS en de Kameleon gevestigd. De Langeboomseweg is een drukke weg en om ervoor te zorgen dat de kinderen van deze scholen deze weg veilig over kunnen steken, zijn er twee keer per dag verkeersbrigadiers aanwezig. Deze zijn herkenbaar aan een feloranje gekleurde jas en stopbord.

Vaak zijn de regels rondom het oversteken met brigadiers niet geheel bekend. Daarom volgt hieronder de uitleg.

Procedure brigadieren

Bij de ingang van de school staat de hoofdbrigadier. Als deze de weg af wil sluiten, steekt deze een hand op, stapt op de rijbaan en houdt het stopbord omhoog om het aankomende verkeer duidelijk te maken dat er gestopt moet worden. De andere verkeersbrigadiers reageren hierop door ook hun hand op te steken en op de rijbaan te gaan staan met het stopbord omhoog. Het verkeerskruispunt stroomt dan leeg. Zodra het verkeerskruispunt helemaal leeg is, fluit de hoofdbrigadier één keer. Dat is het moment waarop de jeugdverkeersbrigadiers het fietspad op stappen met het stopbord omhoog om fietsers tegen te houden.

Zodra de jeugdverkeersbrigadiers op hun plek staan, fluit de hoofdbrigadier twee keer achter elkaar. Dat is het signaal voor alle voetgangers en fietsers om de weg te voet over te steken. Dat betekent dus dat alle fietsers af moeten stappen en lopend de weg over moeten steken.

Op het moment dat de hoofdbrigadier besluit om de weg weer open te stellen, zal deze de hand opsteken. De overige brigadiers reageren hierop door ook hun hand op te steken. De jeugdverkeersbrigadiers stappen dan van de rijbaan af. Vanaf het moment dat de verkeersbrigadiers hun hand opsteken, mag er niet meer overgestoken worden. Als de hoofdbrigadier ziet dat alle voetgangers de weg hebben verlaten, fluit deze één keer en stapt van de rijbaan. Al het gemotoriseerde en fietsverkeer kan dan weer verder rijden.

Verkeersregels

Een verkeersbrigadier wordt door de Nederlandse wetgeving erkend en alle weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van de verkeersbrigadier op te volgen. Tijdens het brigadieren gelden er andere verkeersregels dan in het reguliere verkeer. Ook worden er bepaalde tekens gegeven door middel van het tonen van het stopbord, opsteken van een hand en fluitsignalen.

Fietsers die willen oversteken dienen af te stappen en te voet over te steken, samen met de voetgangers, zodra zij hiervoor toestemming hebben gekregen. Bij een opgestoken hand van de verkeersbrigadiers mag er niet meer overgestoken worden.

Afspraken

De verkeersbrigadiers zijn iedere schooldag aanwezig om 8.15 en 14.00 uur. Het brigadieren duurt ongeveer 15 minuten. Indien er hulpdiensten met sirene en/of zwaailicht aankomen, zullen de verkeersbrigadiers uiteraard de weg snel vrij maken. Het spreekt voor zich dat de verkeersbrigadiers met respect behandeld dienen te worden. Ze doen dit geheel vrijwillig en zijn er voor een veilige oversteek van de kinderen. Van verkeersdeelnemers die zich niet aan de aanwijzingen houden, kunnen kenmerken zoals een kenteken genoteerd worden en aan de politie worden doorgegeven. Deze kan dan besluiten om een proces-verbaal op te maken waaruit een boete volgt.

Samenvattend:

  • Iedereen is volgens de wet verplicht de aanwijzingen van brigadiers te volgen.
  • Brigadiers staan van 8:15-8:30 en van 14:00-14:15 om de kinderen te helpen veilig over te steken.
  • Hand omhoog? -> Niet meer oversteken!
  • 1x fluiten? -> Jeugdbrigadiers houden de fietsers tegen; nog NIET oversteken.
  • 2x fluiten? -> U mag lopend (met de fiets in de hand) oversteken.