Foto: Cockie Kremers

Tijdens een verbouwing van de kerk in Langenboom eind jaren 90 (het los koppelen van de kerk en Kloster) Waren er vele vrijwilligers actief. Ook veel bedrijven verleenden gratis hun medewerking. Heel wat vrijwilligers zijn na de verbouwing in en rondom de kerk blijven helpen met allerlei hand en spandiensten en zo ontstond onder de bezielde leiding van Jo Nuijen een vaste vrijwilligers groep van 30 mensen. “Hiervan zijn er nog altijd ruim 20 actief,” vertelt Wim Willems. “Maar het groepje wordt wel kleiner, een aantal is al een eindje in de tachtig, dus versterking kunnen we goed gebruiken.”

Elke woensdagochtend zijn vrijwilligers van Stichting Parkbeheer Langenboom vanaf half negen aan de slag. “Er gaat dan een groepje aan de gang op het kerkhof met harken, schoffelen en blad opruimen. Een ander groepje gaat aan het werk in het park met vooral het knippen van bijna een halve kilometer heg. Maar ook struiken en bomen worden geknipt. Ook achter de kerk is soms een groepje aan het werk, maar door gebrek aan vrijwilligers schiet dat er helaas de laatste tijd regelmatig bij in.” Ook is men actief in het hertenkamp om daar alles schoon te houden.

Maar naast extra vrijwilligers is men ook op zoek naar financiële middelen. Dit om te kunnen blijven zorgen voor goed gereedschap. “We hebben ook een nieuwe afrastering geplaatst, gebouwen zijn opgeknapt en ook hebben we een waterleiding aangelegd. Sinds 3 jaar hebben we bijna geen regen meer gehad waardoor bijna alle struiken en ander groen is verdroogd. Voordat we alles opnieuw hebben aangeplant, hebben we eerst een waterleiding gerealiseerd. Dit ook weer met vrijwilligers en de steun van bedrijven die gratis hun medewerking verleende. Vorig jaar zijn we weer begonnen met het her planten en dat alles kost toch ook weer geld.”

Daarom komen de kinderen van de basisschool `t Stekske, in week 42 en 43 bij u aan de deur met een handige omslag kalender. Deze kalender is te koop voor € 5,00. Hiermee steunt u twee dingen, namelijk de Stichting Parkbeheer Langenboom en de kinderen van basisschool `t Stekske. Liefst gepast en contant deze kalender betalen. Meer geven of alleen sponsoren zonder een kalender af te nemen kan uiteraard ook.

Belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Ga dan eens op woensdagochtend langs om te zien of dit wat voor u is. Rond 10.00 uur is het koffietijd en kunnen de aanwezige vrijwilligers u alles vertellen en laten zien rond hetgeen er zoal gedaan moet worden.

Beluister een interview met Wim Willems uit het L.O.M.-radioprogramma Het 12uurtje via de podcastpagina op www.het12uurtje.nl of via een van de bekende podcastplatforms.