Na een jaar overgeslagen te hebben in verband met corona stonden afgelopen vrijdag de kinderen van de LenS met hun fiets te popelen om deze te laten controleren. Ondersteund door veel vaardige handen van vrijwilligers van het Senioren Hobby Centrum zijn de fietsen gecontroleerd en zijn kleine reparaties uitgevoerd. De actie wordt zoals bijna elk jaar georganiseerd door de verkeersouders als de wintertijd ingaat. HET moment om te zorgen voor goede verlichting. Bij duisternis is goede fietsverlichting noodzaak. Het verkleint de kans op een ongeval aanzienlijk.

Zoals één van de verkeersouders aangaf “Het is behalve heel erg nuttig ook gewoon leuk om te doen.” De fietsen waren dit jaar behoorlijk goed, sommige waren net nieuw. Echte barrels zitten er niet bij. Het op tijd vervangen van de batterijen in de lampjes is wel nodig, dit gebeurt soms nog te weinig.

De schoolleiding en verkeersouders waarderen de hulp van het Senioren Hobby Centrum heel erg. “Zonder hun technische hulp is het een stuk lastiger om te organiseren. De samenwerking is heel fijn, we hopen dan ook dat deze samenwerking lang stand houdt.”

De fietsen van de kinderen zijn in orde. Nu is het aan de ouders om af en toe samen met de kinderen te kijken of de verlichting nog steeds goed werkt. En natuurlijk geven we allemaal het goede voorbeeld en gaan goed verlicht de weg op.