Samen werken aan plannen voor ieder dorp. Mensen maken de samenleving. Dit is waarom de inwoners een belangrijke partner zijn bij de inrichting van de eigen woon- en leefomgeving.

In een gesprek met Mark Janssen, Moniek van de Elzen en Patricia Verstraten de nummers 3, 10 en 17 van de plaatselijke CDA lijst, krijgen we inzicht over hun visie en concrete actiepunten per dorp.
Vorige week hadden we aandacht voor de punten van de dorpen Sint Hubert en Mill, deze week voor de actiepunten uit Wilbertoord en Langenboom.

Fractieleider van het CDA Mill en Sint Hubert, Mark Janssen: “de nieuwe gemeente wordt pas echt een succes als er goed naar inwoners geluisterd gaat worden. We gaan pas echt het verschil maken als we de kennis, het gevoel en de passie van lokale inwoners optimaal benutten. Dus onze oproep aan het nieuwe gemeentebestuur en ambtelijke specialisten: Trek de wijken in en maak gebruik van de denk- en doekracht van inwoners. Samen aan de slag!’

Speerpunten voor Wilbertoord

Moniek van den Elzen; ‘Met Mark in ons midden krijgen aandachtpunten voor Wilbertoord, de maximale aandacht. Naast het aanwijzen van voldoende woningbouw locaties, zodat vooral de jeugd in het eigen dorp kan blijven wonen is Mark volop in gesprek om samen met inwoners na te denken over de toekomst van de kerk, kroeg, de Wilg en de sportlocaties. Het zou mooi zijn als het hele dorp meedenkt over een plan voor de toekomst. Met aandacht voor wonen, sport, school, ontmoeting en zorg voor elkaar. Net zoals in Langenboom, maar dan vanuit de Wilbertoordse wensen en behoeften’.

Speerpunten voor Langenboom

Patricia Verstraten actief vanuit de samenwerking met Dorpslijst Langenboom, vult enthousiast aan: ‘Ook voor in Langenboom is het belangrijk dat we zorgen voor voldoende bouwlocaties in het dorp. En daarbij 1 op de 3 woningen alleen voor starters worden gebouwd en 1 op de 3 woningen voor senioren, want ook dan komen gezinswoningen beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk dat het plaatsen van een mantelzorg woning, flexibele woningen en of het splitsen van woningen makkelijker wordt.

Uiteraard zijn we verder voor de snelle uitvoering van het Dorpsplan Langenboom. We hebben volop gewerkt om dit plan te realiseren en voelen nu ook de verantwoordelijkheid voor het goede vervolg. Verder willen we graag een onderzoek naar de verplaatsing van basisschool ‘t Stekske richting het sporthart. Hierbij denken wij aan een compact en duurzaam schoolgebouw, dichtbij de sportvoorzieningen.

En met betrekking tot de plannen rondom de Kuilen. Als CDA en Dorpslijst Langenboom waren we tegen de kuilenvisie zoals die nu door de meerderheid van de raad is vastgesteld. En zijn we voor goed overleg met inwoners. Graag kijken we samen met inwoners naar de ontwikkeling van activiteiten met aandacht voor de omgeving, recreatie en natuur. Samen aan de slag dus!’

Wilt u de speerpunten van Sint Hubert en Mill ook nog eens terug lezen? Check onze website: www.cdalandvancuijk.nl.