Lijsttrekker Mike van Diemen (Foto: GroenLinks-PvdA)

LAND VAN CUIJK - Na jaren van discussie is de herindeling in het Land van Cuijk eindelijk een feit. Op 24 november mogen we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Maar waar moet de nieuwe gemeenteraad op focussen? Welke kant moet het op in het Land van Cuijk? GroenLinks-PvdA werken in de nieuwe gemeente samen en kiezen een duidelijke inhoudelijke koers: natuurlijk links.

GroenLinks-PvdA kiest voor het aanpakken van de woningcrisis door harde eisen te stellen aan het aantal goedkope sociale huur- en koopwoningen dat gebouwd moet worden in de nieuwe gemeente. Wij willen laten bouwen voor jongeren, starters en ouderen! We kiezen voor tijdelijke woningen en tiny houses om de acute woningnood aan te pakken. Verder kiezen we voor de langere termijn voor een zelfbewoningsplicht, een anti-speculatiebeding en korting op de grondprijs voor sociale woningbouw.

GroenLinks-PvdA kiest ook voor een snellere aanpak van de klimaatcrisis. Dat doen we bijvoorbeeld door als gemeente zelf te investeren in duurzame energie, in een nieuw duurzaam energiebedrijf. Met de opbrengsten daarvan houden we de energietransitie voor iedereen betaalbaar. Ook kiezen we voor duidelijke keuzes in de landbouw: geen nieuwe megastallen, niet-gebruikte vergunningen ouder dan drie jaar trekken we in, geen uitbreiding van gangbare veebedrijven. Samen met de boeren maken we nieuwe keuzes voor duurzame kringlooplandbouw. Daarmee beschermen we de natuur, geven we boeren duidelijkheid over de toekomst en maken we de gemeente Land van Cuijk klimaatneutraal in 2040. Verder willen wij de komende vier jaar voor elke bewoner in deze nieuwe gemeente één boom planten. Dat betekent dus de aanplant van 90.000 bomen in het Land van Cuijk.

We kiezen ook voor minder ongelijkheid, door mensen met een bijstandsuitkering €500 te laten bijverdienen zonder dat er op de uitkering wordt gekort. GroenLinks-PvdA wil een experiment starten met een basisinkomen en zorgen dat iedereen mee kan doen in de nieuwe gemeente. Wij accepteren niet dat kinderen opgroeien in armoede en blijven daarom werken aan een oplossing voor elk kind. We investeren ook in betere zorg, door deze dichtbij te organiseren en voor iedereen toegankelijk te maken. Verder gaan we extra aandacht besteden aan de toegankelijkheid van gebouwen. Daarnaast willen we meer openbare toiletten en gaan we het gebruik van de HogeNoodapp stimuleren.

Een ander speerpunt van GroenLinks – PvdA is het betrekken van de inwoners bij besluitvorming. In onze kernen zit veel kennis en kunde. GroenLinks-PvdA wil de kracht en zelfstandigheid van elk van de drieëndertig kernen bevorderen en ondersteunen. Wij geven alle ruimte aan onze inwoners om zelf keuzes te maken over de eigen omgeving, samen met de gemeente.

Wat ons betreft gaat het er deze verkiezingen niet om wie uit welk dorp of welke huidige gemeente komt. Het gaat erom dat we als nieuwe, grote en krachtige gemeente nou eindelijk eens de problemen in het Land van Cuijk op gaan lossen. Daarvoor moeten we stevige inhoudelijke keuzes maken en met dit programma laat GroenLinks-PvdA precies zien waar het voor kiest: Natuurlijk Links!
Lees meer op www.groenlinkspvda.nu.