De vijf kopstukken van Team Lokaal: Van links naar rechts: Egidia Jetten - Sint Anthonis; Erik van Daal - Sint Hubert; Willy Hendriks-van Haren - Oeffelt; Marco van den Berg - Boxmeer; Helma Pluk - Cuijk.

LAND VAN CUIJK - De gemeente Land van Cuijk bestaat uit 33 mooie kernen, ieder met een eigen identiteit. Team Lokaal wil samen met de inwoners een krachtige bijdrage leveren om deze 33 kernen veilig, gezond en aantrekkelijk te laten zijn.

Als volksvertegenwoordigers en als jouw buren voelen wij ons verantwoordelijk ervoor te zorgen dat we een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is.

Team Lokaal heeft in haar programma de volgende belangrijke punten opgenomen:

  • De gemeente draagt bij aan een gezonde en schone leefomgeving. Er moeten extra bomen geplant worden; 90.000 bomen, één voor elke inwoner van het Land van Cuijk. En meer bermbeplanting en meer ruimte voor pluk- en klimtuinen.
  • Het stimuleren en ondersteunen van de agrarische sector in de noodzakelijke ontwikkeling naar een duurzame en vitale bedrijfsvoering.
  • Het gemeentehuis is heel toegankelijk. Inwoners worden snel en correct geholpen. De medewerkers van de gemeente staan open voor vragen van onze inwoners.
  • We dienen een inclusieve gemeente te zijn waarin we goed voor elkaar zorgen en waarin iedereen de kans krijgt mee te doen.
  • Meer “ommetjes” om te wandelen en te fietsen en gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken.
  • Alles in het werk stellen voor goed onderwijs, een bloeiend verenigingsleven, en een prikkelend cultuurklimaat met muziek, kunst en dans.
  • Er moeten meer betaalbare woningen komen (o.a. starterswoningen) door te sturen op acceptabele grondprijzen en een breed aanbod van woningen in alle kernen. Woningsplitsing moet gemakkelijker worden.

De komende raadsperiode staan we ook voor grote uitdagingen als het gaat over de energietransitie, schone lucht, biodiversiteit en terugdringen van stikstof in verband met de opwarming van het klimaat. De belangrijkste beslissingen komen uit Den Haag maar als gemeente zullen we ons in gaan spannen inwoners te informeren, en te helpen, zodat we allemaal een bijdrage daarvoor kunnen leveren.

Op deze wijze draagt Team Lokaal bij aan een betere samenleving in de gemeente Land van Cuijk, die goed voorbereid is op de toekomst van onszelf en de volgende generaties!

“Stem lijst 1: Team Lokaal. Lokaal de beste.”