Je hoort het alle politieke partijen en anderen die actief zijn in de politieke arena in het Land van Cuijk vaak zeggen: “We moeten inwoners betrekken bij de politiek en zorgen dat we binding houden met de inwoners.” En dat wordt een uitdaging. Daar is vanuit de nieuwe gemeente een goed en gedegen communicatieplan voor nodig. En omdat de nieuwe gemeente Land van Cuijk de kernendemocratie en burgerparticipatie als zeer belangrijk uitdraagt lijkt het ons dan ook logisch dat er om input gevraagd wordt hoe communicatie het meest effectief kan plaatsvinden. “Het lijkt ons daarom goed dat er een soort van onderzoek komt onder inwoners in het Land van Cuijk rond de vraag, welke kranten, websites en eventuele andere mediavormen raadpleegt men voor het lokale nieuws en via welke kanalen zou de gemeente moeten communiceren.” Dat vertellen Ron Baumler van Grafisch Huis Boxmeer (uitgever van DeBoK, DeStieR en DeGraeF) en Corné Kremers als initiatiefnemer en redacteur van De Neije krant.

Dit citaat komt uit het voorwoord van het procesplan kernendemocratie als onderdeel van het herindelingsontwerp: ‘Wij beschouwen het behouden en versterken van de verbinding tussen gemeente en inwoners, ondernemers en instellingen in de dorpen (kern- en wijkgericht werken of kernendemocratie) als absolute randvoorwaarde waaronder sprake kan zijn van het samengaan van de gemeenten tot één nieuwe grotere gemeente Land van Cuijk.’

Het versterken van de onderlinge verbinding tussen inwoners, verenigingen, ondernemers en gemeente was ook de basis van het starten van de lokale 4 huis aan huiskranten. “In 2012 zijn we gestart met De Neije Krant in de gemeente Mill en Sint Hubert,” vertelt Corné. “Er was toen wel een lokale huis aan huiskrant in onze gemeente, maar deze bestond vooral uit veel reclame. Daardoor konden clubs en verenigingen hun nieuws niet kwijt en waren inwoners niet op de hoogte van wat er leefde en speelde.” Kremers vond dat dit anders kon en nam het initiatief voor een nieuwe, minder commerciële krant. “Uiteraard hebben wij ook advertenties nodig om alles te bekostigen. Maar door een efficiënte werkwijze en de hulp van vrijwilligers is dit gelukt en voorzien we sinds 1 december 2012 met de krant en site inmill.nl echt in een behoefte qua nieuwsvoorziening.”

Om dezelfde redenen begon Ron met DeBoK voor de gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis, DeStieR in de gemeente Cuijk en DeGraeF in de gemeente Grave. “Deze laatste titel doen we sinds 1 september dit jaar. Die wens was er al langer, maar toen bekend werd dat de gemeente Grave per 1 januari definitief aan zou sluiten bij de gemeente Land van Cuijk is dat plan in een stroomversnelling geraakt. Gezien de vele positieve reacties van zowel inwoners als ondernemers, was dit een goed besluit en sinds dat moment kunnen we de hele gemeente Land van Cuijk bereiken.”

De basis van deze 4 echt lokale kranten is hetzelfde als waarop kernendemocratie is gebaseerd. “Wij kunnen een belangrijke rol spelen in kernendemocratie en daar werken we graag aan mee,” aldus Ron en Corné. “De aanbesteding van het publiceren van het gemeentenieuws hebben we helaas niet gewonnen. Wij hopen dat we wel betrokken worden bij de echt lokale en gerichte communicatie zoals aangegeven in kernendemocratie. Maar wellicht zou het goed zijn als men een onderzoek zou doen onder inwoners over de te gebruiken communicatiekanalen. Wij zijn er van overtuigd dat ook inwoners onze 4 lokale kranten als een goed medium zien om als gemeente te communiceren. Wij hopen dat men deze tip overneemt zodat het communicatiebudget effectief kan worden ingezet.”