CDA afdeling Land van Cuijk is sterk vertegenwoordigd in de nieuwe gemeente met veel goede kandidaten met diverse kennis en expertise. Ook de afdeling Mill & St. Hubert is vertegenwoordigd met 7 kandidaten. De eerste twee lokale kandidaten zijn; Mark Janssen (CDA nr. 3) en Moniek van den Elzen (CDA nr. 10).

Wat is jullie achtergrond en expertise?

Mark Janssen: “Vanuit mijn tijd in het bedrijfsleven heb ik ervaren hoe belangrijk het is, goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven te hebben. Ook goede infrastructuur en modern onderwijs zijn belangrijk. Door goede samenwerking tussen de scholen en bedrijfsleven kunnen we inspelen op het de vraag naar personeel, denk alleen al aan de tekorten in de zorg en techniek. Op dit moment werk ik als manager in de eerstelijnszorg, daarnaast ben ik vanuit verschillende rollen bestuurlijk actief.’

Moniek van den Elzen: “Na mijn studie ben ik in het bedrijfsleven gestart als registermakelaar, taxateur. Sinds 2007 werk ik bij de gemeente Nijmegen als sr. beleidsadviseur wonen en stedelijke ontwikkeling en geef ik onder andere vorm aan het woonbeleid en grote planontwikkelingen. Wonen, huisvesting, leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling zijn de rode draad in mijn loopbaan. Juist de kennis en kunde van deze grote gemeente en de ervaring van afgelopen raadsperiode, zet ik graag in voor de nieuwe gemeente. Een gemeente waar het in alle kernen goed wonen en leven is! Een gemeente waar de inwoners trots op zijn.’

Wat onderscheidt het CDA van de andere partijen?

Moniek van den Elzen: ‘Wat ons betreft stellen we een specifieke wethouder bouwen & wonen aan, die aan de slag gaat om voldoende bouwlocaties te creëren voor de korte en lange termijn.
Afgelopen jaren hebben we een proactieve houding van de gemeente gemist, als het gaat om belangrijke vraagstukken zoals het splitsen van woningen, het plaatsen van flexibele woningen zoals bijvoorbeeld Tiny Houses en mantelzorgwoningen. Voor de komende tijd zetten wij in op een actieve, creatieve en meedenkende houding vanuit de gemeente om te zorgen voor voldoende woningen.’

Baas in eigen buurt

Mark Janssen: ‘We willen inwoners stimuleren om samen met elkaar en ondersteunt vanuit de gemeente, te werken aan krachtige plannen per dorp. Van goede analyse en brainstorm, richting de concrete realisatie van projecten. Hiervoor stellen we per dorp een budget beschikbaar en blijven we investeren in de subsidies van verenigingen. Prachtig toch, als inwoners zelf meedenken over de inrichting van de eigen buurt!’
Ook de verduurzaming en energietransitie zijn belangrijke onderwerpen die de komende jaren op de agenda staan. Binnen de agrarische sector zijn veel uitdagingen tegelijkertijd hebben we boeren nodig voor de realisatie van de energietransitie. We zijn trots op deze sector en zien kansen voor innovatie’.

Zorg voor elkaar

Ten slotte spreken we over het thema dat vooral de komende tijd steeds belangrijker wordt; Zorg voor elkaar! Mark Janssen: ‘Leefbaarheid is zoveel meer dan alleen het stapelen van stenen. Onze gemeenschap kent een rijk (sport)verenigingsleven en we mogen trots zijn op de SWOM, de actieve KBO’s, het hobbycentrum en de verschillende huiskamerprojecten. Onze vrijwilligers zijn cruciaal en moeten we waarderen en ondersteunen waar nodig’.
Moniek van den Elzen: ‘Ook moeten we meer inzetten op de vraag naar wonen met zorg. Ontmoeting en strijd tegen eenzaamheid zijn daarbij ook belangrijk. Tevens zijn we voorstander van één vaste contactpersoon waar mensen met zorgvragen bij de gemeente terecht kunnen, dus geen kastje naar de muur. Naast diverse projecten voor ouderen zetten we ook in op meer jongerenwerk.’
De afgelopen twee edities van de Neije Krant, heeft u onze speerpunten voor de dorpen kunnen lezen. Voor alle thema’s en ons uitgebreide verkiezingsprogramma zie: www.cdalandvancuijk.nl.

Stem 24 november op jouw lokale CDA kandidaat in de gemeenteraad.
Wij hebben er zin in. Doe mee! Dan gaan we samen aan de slag!

Met vriendelijke groeten,
Mark Janssen (nr. 3) en Moniek van den Elzen-Gerrits (nr. 10)