Foto: Toon Ermers

Zondag 14 november jl. celebreerde bisschop Gerard de Korte de H. Mis samen met pastoor James, pastoor Bas en pastoor Ad. De bisschop kon op zondag 3 oktober jl. tijdens de installatie van pastoor James niet aanwezig zijn. Hij beloofde om op een ander moment voor te gaan tijdens een eucharistieviering en dat was dus afgelopen zondag.

De bisschop had het idee dat pastoor James het wel naar zijn zin heeft in Parochie de Goede Herder en hoopte ook dat de parochianen tevreden zijn met hun nieuwe pastoor.

Een geloofsgemeenschap krijgt vorm als er een goede betrokkenheid is voor die gemeenschap door pastoor en parochianen.

Na de H. Mis heeft de bisschop, onder het genot van een kopje koffie, nog gesproken met enkele mensen van het bestuur, locatieraad en de pastoraatsgroep.