Het is bijna weer zo ver: de jaarwisseling. Een feest dat normaalgesproken gevierd wordt door jong en oud en vaak al voor de jaarwisseling gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk.

Vrijwel het gehele jaar 2020 heeft in het teken gestaan van Covid-19. Ook in de aanloop van de jaarwisseling 2020/2021 waren er veel onzekerheden. De stijging van het aantal Covid- 19 besmettingen en het toenemende aantal ziekenhuisopnamen, leidden uiteindelijk tot een landelijk vuurwerkverbod. Toch is het een illusie om te denken dat er geen knallen te horen zullen zijn. Het afsteken van vuurwerk kan voor overlast zorgen. Ook dit jaar werken de gemeenten samen met de politie, Openbaar Ministerie en Bureau Halt om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Halt-verwijzing

De gemeente werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om vuurwerkoverlast te beperken. Dit houdt in dat de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeenten jeugdige overtreders in de leeftijd 12 tot 18 jaar door kunnen verwijzen naar Halt. Dit betekent dat jongeren een taakstraf opgelegd krijgen.

Meldlijn vuurwerkoverlast

Vanaf 27 december is de meldlijn vuurwerkoverlast van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert weer geopend. Op het nummer 06-13662347 kan vuurwerkoverlast worden gemeld. De gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) hebben tijdens hun dienst een mobiele telefoon bij zich, zodat zij snel op een melding kunnen reageren. Daarnaast zullen de boa’s verschillende hotspots bezoeken waar mogelijk vuurwerk wordt afgestoken. De meldlijn is van maandag 27 december t/m donderdag 30 december tussen 14:00 uur en 21:00 uur en op vrijdag 31 december tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar. Buiten die tijden om kan het nummer van de regionale politie (0900 88 44) worden gebeld. Om de politie en de Boa’s te helpen bij het achterhalen van de veroorzakers van de overlast is het van belang dat een melding uit de volgende onderdelen bestaat:

  • Een duidelijk beschrijving van de veroorzaker.
  • Een specifieke omschrijving van de locatie (bijvoorbeeld een straatnaam) en het tijdstip
  • Het aantal veroorzakers (gaat het om één persoon of om een groep)
  • De kleding van de veroorzakers (kleur jas, broek, pet, e.d.).
  • Het eventuele vervoermiddel van de veroorzakers

Afsteken van consumentenvuurwerk

Vanwege het landelijk vuurwerkverbod is het afsteken van consumentenvuurwerk dit jaar niet toegestaan. Vuurwerkovertreders tot 18 jaar die betrapt worden op het afsteken van vuurwerk worden direct naar Bureau Halt verwezen. Wordt een overtreder betrapt op het afsteken van illegaal vuurwerk, dan zal direct een proces-verbaal worden opgemaakt en zal het Openbaar Ministerie zorg dragen voor de afhandeling.

Voorlichting

Voor alle basisschoolleerlingen van groep 8 in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert stelt het Bureau Halt een lespakket over vuurwerk beschikbaar en/of worden lessen gegeven. Dit lespakket maakt leerlingen bewust van de gevaren van het afsteken van vuurwerk. Meer informatie over vuurwerk en de Halt campagnes is te vinden op de website www.halt.nl.