Nu de gemeente Mill en Sint Hubert per 1 januari opgaat in gemeente Land van Cuijk, wil de Dorpsraad Mill zich hernieuwd presenteren aan de inwoners van Mill. Nu en in de toekomst zullen we tot een nauwe samenwerking moeten komen met zowel jullie inwoners, als zeer nauw betrokkenen, als de nieuwe gemeente.

Daaraan voorafgaand hebben enkele mensen in een werkgroep gezeten en de dorpsraad opgericht. Mill was het eerste dorp dat de cv van de kernendemocratie aan heeft geboden aan het Land van Cuijk. Deze werkgroep heeft zowel de positieve, als de negatieve kanten van Mill duidelijk op een rijtje gezet.

Daaruit kwam naar voren dat ons dorpje Mill, een gemoedelijk dorp is met een zeer bloeiend verenigingsleven. En wat heel belangrijk is, veel inwoners zijn ook nauw betrokken bij het wel en wee, want er zijn vele vrijwilligers in Mill actief om dit alles zo goed als mogelijk te laten functioneren. Er worden ook vele evenementen georganiseerd. En de samenwerking tussen alle ondernemers en de horeca in Mill staat op een heel hoog plan.
Maar ook werd duidelijk dat er in Mill, bijvoorbeeld veel te weinig starterswoningen gebouwd worden. En dat het centrum van Mill wel wat bruisender zou mogen zijn.

Juist dat is waar wij jullie medewerking in vragen, maar ook zeer zeker nodig hebben. Er zijn voldoende dingen waar je als inwoner wel eens tegenaan loopt. Breng dit alsjeblieft onder onze aandacht, zodat wij ermee aan de slag kunnen gaan. Dan kunnen wij, als dorpsraad, de binding zijn tussen ons Millenaren en de gemeente Land van Cuijk. Want samenwerking onderling kan leiden tot heel mooie dingen. Dat hebben we in het verleden al vaak genoeg mogen ervaren. En het doel is om alle positieve kanten van Mill voor de toekomst te behouden. Zo kunnen we alle verbeterpunten die er nog liggen, met jullie samen onder de aandacht te brengen van de nieuwe gemeente.

Middels dit bericht, hopen we voldoende respons te ontvangen, zodat we met enige regelmaat jullie via berichten in de Neije Krant en via de diverse social media kanalen op de hoogte kunnen houden van het wel en wee van ons mooie dorpje Mill.

Neem ook eens een kijkje op onze website, www.dorpsraadmill.nl. Daar kunt u ook uw ideeën en standpunten achterlaten. Of volg ons op Facebook of Instagram.