Op woensdag 26 januari is Mario Peters (1 september 1961) uit Mill overleden. Mario was enorm actief voor tal van organisaties. Familie en vrienden attenderen iedereen via dit bericht dan ook graag op de avondwake op donderdag 3 februari om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk, Kerkstraat 2 in Mill. Zij zouden het fijn vinden wanneer u een persoonlijk bericht of herinnering aan Mario met hen wilt delen via: www.annorauitvaartverzorging.nl/condoleanceregister.

Koninklijke onderscheiding

Op zaterdag 20 november ontving Mario Peters uit handen van burgemeester Antoine Walraven de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de orde van Oranje Nassau'. Dit bijzondere moment vond plaats in het zorgcentrum omdat Mario ernstig ziek is. Met enkele goede vrienden in zijn nabijheid ontving hij deze, meer dan verdiende, waardering voor zijn tomeloze inzet voor de Millse gemeenschap.

Een echte clubman

Sinds 1984 zette Mario zich met hart en ziel in voor 'zijn' voetbalclub Juliana Mill. Toen hij in 2000 gehandicapt werd, zocht hij naar andere mogelijkheden om zoveel mogelijk bij zijn club betrokken te blijven. Zo heeft hij, totdat het in 2017 vanwege zijn gezondheid echt niet meer ging, vele jaren de website van de club bijgehouden en de nieuwskrant van de vereniging gemaakt. Een echte clubman!

Positieve bijdrage leveren

In januari 2017 werd Mario bestuurslid van de Stichting Wijkraad Mill-West. Met zijn enthousiasme, betrokkenheid en bestuurlijke ervaring was hij van grote meerwaarde voor de wijkraad bij het verwezenlijken van mooie plannen binnen deze wijk. Sinds de fusie van de wijk- en dorpsraad in Mill is Mario secretaris van de dorpsraad Mill. Op de website van de Dorpsraad zegt Mario hierover: "Met vrijwilligerswerk kun je een positieve bijdrage leveren aan een fijne woon- en verblijfsomgeving voor iedereen. Van jongs af aan doe ik dat graag in ons mooie Mill. Ook heeft het mijn sociale leven enorm verrijkt. Ik ben blij dat ik daarom iets kan betekenen voor de Dorpsraad Mill."

Platform gehandicapten

Sinds 2008 maakt Mario onderdeel uit van het Platform Gehandicapten in Mill. Voor Deze stichting, die in 1995 is opgericht om de belangen te behartigen van en voor personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of beperking, is Mario een meer dan betrokken bestuurslid en secretaris.

Bouwteam

Mario voelt zich enorm betrokken bij Mill en wilde zich daarom ook graag inzetten voor de toekomst van zijn dorp in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Als lid van het bouwteam Mill dacht hij mee over wat belangrijk is voor Mill in deze nieuwe gemeente. In het Bouwteam van Mill had Mario de functie van secretaris. Als zodanig heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de nadere concretisering van Kernendemocratie.

Enorm betrokken

Als afsluiting van dit indrukwekkende CV benoemde burgemeester Antoine Walraven ook nog zijn lidmaatschap bij de politieke partij Algemeen Belang '90. Hier maakt hij sinds 1997 deel van uit. Ook hieruit blijkt weer de enorme betrokkenheid van Mario bij Mill en de gemeente.