Afgelopen maand heeft Diagnostisch centrum DiaSana in Mill een nieuwe CT-scanner en röntgenkamer in gebruik genomen. Operationeel manager Monique Peters legt uit: “De compleet nieuwe CT-scanner van Philips is sneller, betrouwbaarder, duurzamer en maakt betere beelden van geplaatste protheses. Ook de nieuwe röntgenkamer is uitgerust met de modernste technieken. Deze leveren een stralingsreductie op voor de patiënt en ergonomische verbeteringen voor onze röntgenlaboranten en assistenten.”

Grote meerwaarde ViaSana

De nieuwe apparatuur is vooral van grote meerwaarde voor ViaSana. De orthopedische kliniek is gelegen in hetzelfde pand als DiaSana. Medisch directeur Ronald van Heerwaarden legt uit: “We gebruiken de CT-scanner bijvoorbeeld bij patiënten die beoordeeld worden voor restklachten na een reeds geplaatste knieprothese. Dankzij de scanner kunnen we nog beter beoordelen hoe de prothese geplaatst is. Daarnaast wordt de scanner gebruikt bij patiënten die een schouderprothese krijgen en bij patiënten die in aanmerking komen voor een beenstandscorrectie. De nieuwe röntgenkamer gebruiken wij bij patiënten om bijvoorbeeld artrose in de knie of heup vast te stellen.”

Huisartsen en andere ziekenhuizen

DiaSana beschikt naast de CT scanner en de röntgenkamers ook over MRI scanners, waaronder een Open MRI scanner voor claustrofobische en obesitas patiënten. Ook de MRI scanners worden veel gebruikt door ViaSana, bijvoorbeeld voor uitgebreidere diagnostiek van rug, schouders en kniebandletsels. DiaSana ziet ook veel patiënten die verwezen worden vanuit de huisarts of een ander ziekenhuis. Dat kan zijn vanwege de kortere wachttijd of omdat het ziekenhuis geen Open MRI scanner heeft. Een diagnostisch onderzoek in DiaSana kan binnen enkele dagen al plaatsvinden.