Afgelopen 2 jaren moest de Goede Doelen Week Mill (GDWM) door de coronapandemie verschoven worden naar het najaar.

Met passen en meten, mede door de flexibiliteit van alle vrijwilligers en alle gulle giften, konden we dit met z’n allen weer tot een succes weten te maken.

Nu de regels bijna in zijn geheel tot het verleden behoren biedt dit de organisatie de mogelijkheid om zoals vanouds de gezamenlijke collecte in het voorjaar te houden.

Rondgang onder de collectanten leverde een, voor wat betreft de beschikbaarheid van de vrijwilligers, positief beeld op en zitten we dit voorjaar ruim in het jasje.

We hebben getracht dit, zoals voorgaande jaren, weer gezamenlijk op te pakken met de kerkdorpen.

Echter iedere organisatie had haar eigen redenen om voor een andere collecteperiode te kiezen.

Gezien de reacties vanuit eigen geledingen heeft de GDWM als collecteweek gekozen voor week 15, van 11 tot 15 april.

De enveloppen worden in de week vooraf, van 4 tot 10 april, door de collectanten bij iedereen in de brievenbus bezorgd.

We gaan er vanuit dat corona geen zand meer in de wielen zal strooien en dat alles volgens planning kan plaats vinden.

De organisatie staat in de startblokken en inmiddels hebben we ook weer de toezeggingen binnen van ondersteunende partijen zoals, Myllesweerd, de Bibliotheek, Top Beveiliging en de Regiobank.

We hopen weer op een gulle medewerking van onze donateurs bij deze huis aan huis collecte.

In de komende edities van de Neije Krant wordt u nader op de hoogte gehouden van de voortgang van de Goede Doelen Week Mill 2022.

Organisatie GDWM