In kader van NLdoet dag hebben een aantal vrijwilligers (Jos Hendriks, Piet v.d. Over, Clemens Hermens, Harry Nabuurs en Jan v.d. Linden) van het Hobby Centrum Mill een parkbank gemaakt.

Het SHC kreeg regelmatig verzoeken om ergens bij Natuurgebied De Kuilen een rustbank te plaatsen. Met medewerking (financiering) van o.a. het Oranje Fonds was dit nu mogelijk. In overleg met Natuurmonumenten (beheer De Kuilen) zal de bank op vrijdag 15 april geplaatst worden bij De Kuilen. Deze bank zal een mooie toepasselijke naam krijgen: EFFE ZITTE.

Als bijzonder kan ook nog vernoemd worden dat het SHC voor projecten NL Doet/Nat. Burendag ruim 50 werkstukken gemaakt hebben t.b.v. maatschappelijke bijdragen welke de inwoners van onze gemeente ten goede komen.

Chapeau voor onze vrijwilligers.