Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk krijgt per 1 mei aanstaande een nieuwe naam: Visit Land van Cuijk.

Voorzitter Pierre Bos maakte dat afgelopen donderdag bekend, tijdens de startbijeenkomst toeristisch seizoen 2022 in De Lamperse Hei in Wanroij. “Binnen het bestuur leefde al langer de gedachte dat het goed was onze naam te veranderen, mede naar aanleiding van het visiedocument dat afgelopen jaar is opgesteld”, licht Pierre Bos toe. “We vonden bovendien dat ‘bureau’ niet past bij wat wij in werkelijkheid zijn en wat wij doen. Sterker, we hebben niet eens een bureau! En ‘regionaal’ is ook minder van toepassing nu we sinds 1 januari niet meer werkzaam zijn in vijf gemeenten, maar nog slechts in één gemeente: Land van Cuijk.”

De keuze voor Visit Land van Cuijk is mede ingegeven door het feit dat voor de accounts op sociale media en voor de website nu al van deze naam gebruik wordt gemaakt. “Bovendien kiezen steeds meer toeristische organisaties ervoor om ‘Visit’ aan hun gebiedsnaam toe te voegen. Het is weliswaar een Engelstalige term, maar inmiddels al goed ingeburgerd.”

In de komende weken worden aanpassingen doorgevoerd die noodzakelijk zijn om de nieuwe naam te kunnen gebruiken. Ook in de nieuwe statuten, die vanwege de nieuwe organisatiestructuur toch al gewijzigd moesten worden, wordt straks de naam Visit Land van Cuijk gebruikt.