Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar van de gemeente Land van Cuijk heeft - in naam van Zijne Majesteit de Koning 36 lintjes uit mogen reiken. Dit deed hij op maandag 25 en dinsdag 26 april in de Schouwburg in Cuijk. 6 inwoners uit Mill en 2 uit Langenboom werden verrast met een Koninklijke onderscheiding.

De heer L.C.M. (Rob) Vloet, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Vloet is vanaf 2006 penningmeester van de stichting Myllesheem. Hij is ook lid van het platform Ontdek Mill. Eveneens was hij bestuurslid/voorzitter van 2010 tot 2019 bij de stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM). Sinds 2010 is hij actief als bestuurslid en vrijwilliger bij de Lokale Omroep Mill (LOM). Op initiatief van Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) heeft hij in 2018 in opdracht van de SWOM de Stichting SwomWensBus opgericht. Hij is voorzitter van deze stichting.

Mevrouw W.M.H. (Walburga) Lucius-Nuijen, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Lucius-Nuijen is vanaf 1992 vrijwilligster van de Heilige Familiekerk in Langenboom. Ook is zij vanaf 1995, voorzitter en secretaris bij Fonds Lourdesreizen. Van 1999 tot 2019 was ze lid en secretaris van EHBO Langenboom. Van 1991 tot 2019 gaf ze op basisschool het Stekske in Langenboom EHBO-les. Van 2000 tot 2016 was ze contactpersoon voor de collectanten KWF en vanaf 2000 is ze coördinator van het Kinderhulpfonds. Als lid van de Langenboomse tennisclub bezoekt ze vanaf 2000 ernstig zieke clubleden of buurtgenoten. Vanaf 2014 is ze coördinator van de Goede Doelen Week.

Mevrouw M.J.H. (Marietje) van den Elzen-van Thiel, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van den Elzen-van Thiel was vrijwilliger en bestuurslid van 1970 tot 1991 bij de Zonnebloem en Lourdescomité. Ze is vanaf 2001 vrijwilliger bij Parochie De Goede Herder Mill. Eveneens was ze als bestuurslid vanaf 2011 actief bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Mill. Ze was mede-initiatiefneemster en vanaf 2015 bestuurslid van Stichting Acaciahof. Ze is één van de initiatiefneemsters voor de realisatie van het Acaciahof met daarin de Mariakapel. Als bestuurslid is ze mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de Mariakapel.

De heer P.G. (Pieter) van den Elzen, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van den Elzen was vanaf de oprichting in 1990 betrokken bij de politieke partij Algemeen Belang '90 in Mill en Sint Hubert. Hij is vele jaren bestuurslid, vicevoorzitter en later penningmeester geweest. Vanaf de start in 2006 is hij betrokken bij het Senioren Hobby Centrum. Vanaf 2012 is hij actief als lid van het platform Ontdek Mill. Hij brengt ook vanaf 2013 met een groep vrijwilligers de warme maaltijd voor "tafeltje dekje" rond. Vanaf 2013 schrijft hij om de week een column in ‘De Neije Krant. Eveneens heeft hij van 2015 tot 2017 als vrijwilliger een grote rol gespeeld bij de realisatie van het vernieuwde Acaciahof met daarin de nieuw te bouwen Mariakapel.

De heer W.L.M. (Walter) van Erkelens, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Erkelens is ambassadeur van wandelvereniging Amicitia in Mill, want hij is al 60 jaar lid van deze vereniging. Hij was medeoprichter van de Avondvierdaagse in Mill en Sint Hubert. Van 1979 tot 2014 was hij secretaris en vanaf 2014 is hij voorzitter van deze vereniging.

De heer B.G.H. (Ad) Berends, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Berends was van 1969 tot 1983 medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van supportersclub Henk van Kessel (wereldkampioen 50cc uit Mill), Stichting motorsport Mill en Motorsportclub Aldendriel. Ook is hij van 1974 tot 2000 in dienst geweest als vrijwillige brandweerman van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert. In 1980 was hij de medeoprichter en organisator van de HILBO. In 1982 werd de stichting Mill Actief opgericht en ook hiervan was hij jaren voorzitter. Van 2013 tot 2020 was hij voorzitter van het toeristisch platform Ontdek Mill. Hij was bestuurslid van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk van 2014 tot 2021. Daarnaast heeft hij de stichting "Een Goei Leven" opgericht, waarvan hij nog voorzitter is. Vanaf 2019 is hij actief voor Liberaal Land van Cuijk.

Mevrouw W.P.J. (Wilma) Hendriks, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Hendriks was van 2007 tot 2021 mantelzorger voor haar zus. Van 1992 tot 2011 was ze bij de Lokale Omroep Mill (LOM) secretaris en penningmeester. Vanaf 2012 is ze coördinator tafeltje-dek-je bij de Stichting Welzijn Ouderen Mill.

De heer P.A.M. (Paul) Vogels, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Vogels was van 1996 tot 2004 voorzitter en trainer van Volleybalclub Vollan 65. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de dorpsraad in Langenboom. Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Langenboomse Zorg Centraal (LZC). Vanaf 2012 is hij voorzitter van Langenboomse dorpsquiz ‘Wette Gij 't, die jaarlijks wordt gehouden. Van 2016 tot 2019 was hij vrijwilliger en contactpersoon binnen het project Krake-DNA. Ook is hij vanaf 2018 vrijwilliger bij Sociom. Vanaf 2019 is hij actief voor Eigen Kweek.