“Wat een liefde hebben jullie voor jullie kern. De betrokkenheid bij en verbondenheid in uw eigen dorp of stad verdient het om in de spotlight te staan. Daarom loop ik vanavond niet over de uitgerolde rode loper, die is voor jullie.”

“Jullie input is namelijk heel waardevol voor de gemeentelijke plannen en beleid”. Met deze woorden sprak waarnemend burgemeester Wim Hillenaar dinsdagavond 4 oktober inwoners toe die mee hebben gewerkt aan de zogeheten KernenCV’s. Deze documenten zijn die avond door de bouwteams uitgereikt aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Wethouder Bouke de Bruin deed uit de doeken wat de gemene delers van alle KernenCV’s zijn: woningbouw, verkeersveiligheid en basisonderwijs zijn de meest besproken onderwerpen. Sterke punten die steeds terugkomen zijn onder meer een grote saamhorigheid en rustig wonen. De veelgenoemde zwakke punten: onveilige verkeerssituaties, betaalbare woningen voor jongeren en openbaar vervoer.

Bouwteams en KernenCV’s, hoe zit dat precies?

Elke kern heeft in 2021, voorafgaand aan de samenvoeging van de 5 gemeenten, een of meerdere bouwteams samengesteld. Een bouwteam bestaat uit inwoners van de kern en is een afspiegeling van de lokale bevolking. Deze teams zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan om een schets te maken van hun kern of hun wijk. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en de focuspunten afgebeeld. Inwoners konden hier op reageren. Dit heeft geleid tot de KernenCV’s: per kern een (of meerdere) documenten waarin staat wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp, de wijk of de stad te behouden en te verbeteren.

Vervolg

Voor de bestuurders en ambtenaren zijn die cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het maken van plannen en beleid en in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Ook kunnen de wijk- en dorpsraden vanuit de KernenCV’s zelf aan de slag gaan met initiatieven en ideeën.
Voor de inwoners vormt hun KernenCV de basis voor de uitvoering van de samenwerking tussen de kernen en de gemeente, ook wel ‘kernendemocratie’ genoemd. 

Om kernendemocratie meteen een boost te geven, vertelde wethouder Bouke de Bruin gisteravond dat zij de gemeenteraad het voorstel heeft gedaan om voor ieder KernenCV €7500,- beschikbaar te stellen. Zo kunnen de wijk- en dorpsraden, samen met de gemeente, snel aan de slag met het uitvoeren van ideeën en plannen uit het KernenCV.

Op https://ons.landvancuijk.nl vind je meer informatie en de KernenCV’s.