Foto: Cockie Kremers

De verenigingen W.S.V. Amicitia (Op goede voet) en Scouting Mill (Skoutie Blokhut) verlaten hun clubgebouw aan de Sportweg in Mill.

Scouting Mill had dit al eerder kenbaar gemaakt bij de gemeente omdat men het gebouw niet meer echt gebruikt en nodig heeft. Alle groepen van Scouting Mill hebben hun onderkomen in het Scoutinggebouw ‘De Brugse Berg’. Voorheen waren de groepen binnen de scouting gesplitst, meisjes hadden hun activiteiten aan de Sportweg en de jongens in het clubgebouw aan de Graafseweg.  

De grond waarop het gezamenlijke gebouw staat aan de Sportweg werd door de 2 verenigingen gepacht van de gemeente, het gebouw is eigendom van de 2 verenigingen. Wandelsportvereniging Amicitia had graag in het pand gebleven, maar kan niet voldoen aan de noodzakelijke aanpassingen rond verduurzaming van het gebouw. Dit zou te hoge kosten met zich mee gaan brengen. Naast dat men er de eigen benodigde materialen op heeft geslagen, werd het pand ook verhuurt voor bijvoorbeeld schoolkampen. Die inkomsten zal Amicitia net als de baromzet tijdens hun wandeltochten nu mis gaan lopen nu men vanaf 1 februari geen eigen clubgebouw meer heeft. Voor de start van hun wandeltochten zal men nu naar een andere geschikte locatie zoeken in Mill.

Aan de gemeente Land van Cuijk stelden we als redactie de vraag wat er nu met het pand en de grond aan de Sportweg gaat gebeuren. Een woordvoerder liet ons weten: “Herbestemming van het pand is niet wenselijk, omdat het pand verouderd is, niet duurzaam is en een asbestdak heeft. Het pand zal daarom waarschijnlijk gesloopt worden. Voor de vrijkomende locatie zal een passende bestemming worden gezocht. Het is echter nog niet bekend wat deze zal zijn. De besluitvorming daarover zal op zijn vroegst in 2023 worden voorgelegd aan het college.”