Op donderdag 24 november kwam er na vijftig jaar een einde aan toneelvereniging Miamtoca uit Mill. Tijdens een laatste algemene ledenvergadering werd officieel afscheid genomen.

De aanwezige leden kregen van het bestuur de laatste stand van zaken te horen en werd het besluit tot opheffing met algemene stemmen ondersteund. 

Maar voordat het zover was kregen Jeanne van Boxtel en Jean Pierre van Reijmersdal een attentie aangeboden van het bestuur. Beide waren gedurende de 50 jaren lid van de vereniging.

In het begin van het jaar (1 maart) kwamen een aantal leden van Miamtoca bij elkaar om een jubileumboek te maken. En een boek maken dat doe je niet zo maar, daar gaat heel veel aan vooraf. De groep is in totaal 27 keer bij elkaar geweest, soms met z’n tweeën, soms met zijn vijven en vaak met z’n zevenen. Er zijn 495 appjes verstuurd in de Fotoboek appgroep. Er zijn ongeveer 115 kopjes koffie en 240 kopjes thee gedronken, 25 pakken koekjes verwerkt, 12 schalen pinda’s en zoutjes verorberd. En heel veel water gedronken. Maar er zijn ook meer dan 1000 foto’s bekeken, meer dan 500 uren type- en denkwerk gedaan. Na de eerste opzet zijn er ruim 200 type- taal- en spellingsfouten uit de teksten gehaald. Er zijn discussies geweest, gepraat, gevloekt, gezweet, gelachen, overlegd, gememoreerd en gezucht. Er zijn concessies gedaan, meningen bijgesteld, bewonderd en verwonderd en genoten. De groep heeft geprobeerd om alle leden van alle jaren in beeld te brengen. Ze denken dat dat gelukt is. De geschiedenis van Miamtoca is op 191 pagina’s vastgelegd.

Tijdens de vergadering kregen alle leden een boek aangeboden namens de vereniging. De overige boeken zijn a € 17,50 te koop bij Primera Schipperheijn aan de Schoolstraat in Mill. Maar ben er snel bij, het is slechts een oplage van 50 exemplaren.