Foto: Cockie Kremers

In een brief aan de parochianen heeft de bisschop van Den Bosch medegedeeld, dat met ingang van 1 mei 2023 de kerk in Langenboom aan de eredienst zal worden ontrokken.

Er zijn plannen ontwikkeld om de kerk een maatschappelijke functie als dorpshuis ten behoeve van de gemeenschap te geven. De parochie krijgt de mogelijkheid in het gebouw lokale vieringen te blijven houden.

Op de website www.parochiedegoedeherder-mill.nl kunt u de volledige brief van de bisschop hierover lezen.