Op de redactie van inmill.nl kregen we de vraag of we meer wisten rond de plannen van Mooiland om woningen te slopen aan de Ringersstraat en Vloetsestraat in Mill. Dit zodat men er nieuwbouw zou kunnen realiseren. We vroegen Mooiland om een toelichting op deze plannen.

Reactie Mooiland - Op 12 december 2022 zijn de bewoners van de Ringersstraat (24 woningen) en de Vloetsestraat (2 woningen) geïnformeerd dat Mooiland plannen heeft voor het slopen van hun woning. Deze 26 woningen zijn technisch niet meer in goede staat en niet meer van deze tijd. De woningen hebben onder andere een slecht energielabel, constructieve problemen, tocht-/vochtklachten en er zijn veel aanbouwen in slechte staat. Ook zijn ze niet geschikt voor de toekomstige vraag aan woningen. De tuinen zijn te groot en de indeling van de woning is onpraktisch. 

Mooiland heeft onderzocht of zij deze woningen konden renoveren. Vanwege de technische en functionele staat van de woningen is dit echter niet mogelijk. In december en januari gaat Mooiland bij iedere bewoner op huisbezoek. Tijdens het huisbezoek worden de plannen besproken en besteden we aandacht aan de zorgen en wensen van bewoners. Mooiland begrijpt dat dit nieuws onzekerheid creëert bij bewoners en dat sommige schrikken van dit bericht. Andere bewoners zien de plannen als kans op een nieuwe, passende woning.

Nieuwbouwplannen 

De nieuwbouwplannen voor de Ringersstraat en Vloetsestraat zijn nog niet ontwikkeld. Mooiland gaat met de gemeente in gesprek over de plannen en wil op deze locatie meer woningen terugbouwen. Er komt een mix van woningtypes, waaronder levensloopgeschikte woningen. De woningen hebben een energielabel A++ en zijn gasloos.

Tekort aan sociale huurwoningen  

De woningmarkt staat onder druk en de wachtlijsten worden steeds langer. Mooiland zoekt daarom naar mogelijkheden om meer woningen te bouwen. Zo proberen we de druk op de woningmarkt iets te verlagen. Dat doen we door bouwgrond te kopen en soms door bestaande woningen te slopen en meer nieuwe woningen terug te bouwen. Ook in Mill hebben we de mogelijkheden bekeken. Daarmee hebben we rekening gehouden met de technische staat van de woning, de vraag naar levensloopgeschikte woningen in Mill en omgeving, de stijging van 1- en 2-persoons huishoudens en de grote verduurzamingsopgave.

Het sociaal plan voor bewoners 

Tijdens het eerste huisbezoek ontvangen bewoners het sociaal plan. Door het sociaal plan te ondertekenen, krijgen bewoners onder andere herhuisvestigingsurgentie. Dat betekent dat ze voorrang krijgen op woningen van Mooiland. Ook krijgen de bewoners een verhuiskostenvergoeding. Als ze terug willen keren naar de nieuwbouw, is dat ook mogelijk met voorrang. De bewoners en omwonenden krijgen op korte termijn een nieuwsbrief met bovenstaande en aanvullende informatie.