Het Taalhuis in de Bibliotheek heeft in november een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. Tijdens het jaarlijkse taalevenement werden de resultaten met alle taalhuispartners gedeeld. 

Sinds 2020 worden Taalhuizen in Nederland getoetst op kwaliteit. Het Taalhuis in Land van Cuijk en Maasduinen scoorde op veel onderwerpen positief en bovengemiddeld. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft het Taalhuis de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het Taalhuis is erg blij met de uitslag. Carin Hoppenbrouwers, regisseur Leven lang leren bij BiblioPlus: “Vijf jaar geleden zijn we in het Land van Cuijk en Maasduinen begonnen met het Taalhuis. Samen met ruim 50 taalhuispartners en 45 taalvrijwilligers zetten we ons in om laaggeletterdheid in onze regio tegen te gaan en ondersteunen we mensen die beter willen leren lezen, schrijven of rekenen. Ik ben er trots op dat ons Taalhuis met zo’n goede score gecertificeerd is.” Volgens de auditor van CBCT: “Door de goede inbedding van het Taalhuis in het gehele aanbod van producten en diensten van de Bibliotheek levert het Taalhuis een zichtbare bijdrage aan de inclusie en verdere ontwikkeling van kwetsbare groepen die de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Kijk voor meer informatie over het Taalhuis van de Bibliotheek op: www.biblioplus.nl/taalhuis.