Na meer dan 52 jaar géén A.C.Mill meer. In de voorbije jaren is de animo verder gedaald en daarnaast sloeg ook nog de Corona-pandemie toe. Maar de grootste oorzaak is toch wel het onvoldoende beschikbaar zijn van rit-uitzetters.

Daarom is op de ledenvergadering in 2019 besloten: het 50-jarig jubileum van de Club op speciale wijze te vieren en daarna de vereniging op te heffen. 

Helaas, de jubileumviering, waar reeds enkele jaren voor gespaard was, moest vanwege Covid-19 ook gecanceld worden. Nu in 2022 heeft het bestuur de draad weer opgepakt en is gaan werken aan een feestelijk einde van de Club. Voor de leden werd een etentje verzorgd in zaal ‘t Heike te Mill en zijn de leden op 22 december naar Holiday-on-Ice in de Brabanthallen in Den Bosch geweest. Het was fijn om elkaar weer te zien en te genieten van het spektakel dat in de show werd getoond. 

Na dit alles was er noch een mooi batig saldo in kas. Dit bedrag is naar 3 goede doelen gegaan te weten: Het Nederlands Rode Kruis, Reumafonds en Nederlandse Kankerbestrijding.

Terugkijkend op de afgelopen 50 jaren hebben wij vele mooie herinneringen zoals meer dan 20 jaar het organiseren van de Zonnebloem-ritten voor zieken en ouderen, de voetbalrally van Juliana en de Willy’s, met meer dan 200 deelnemers en mondelinge uitleg in de Concertzaal, de organisatie van de fietstochten voor Pater Konings, de parkeerbegeleiding tijdens de HILBO maar bovenal de klassementsproeven van de Tulpenrally, Minyto rally en niet te vergeten de   E.L.E.-rally, de Fietstochten van Brabant in Beweging. Ook de samenwerking met de zusterverenigingen was uitstekend waaronder Boxmeer, Volkel, Gemert, Best en Rosmalen. Wat hebben de deelnemers aan de diverse ritten zowel bestuurders als navigators gestreden om de beste plaats en veel moeten oriënteren en samen overleggen hoe de foefen moesten worden opgelost zowel met kaartlees-ritten als oriëntatieritten. Jammer dat er nu een einde aan dit alles is gekomen. Het is niet anders. 

We willen dan ook iedereen bedanken die, aan onze club, in wat voor vorm dan ook een bijdrage heeft gedaan zoals: de gemeente Mill & St. Hubert, plaatselijke politie, Clubhuis zaal Verhoeven, Clubhuis zaal ’t Heike en niet te vergeten al onze leden en deelnemers van de laatste 52 jaren die hun inzet en strijdlust hebben getoond.

Bestuur, A.C.Mill Automobiel Club Mill