Afgelopen week hebben onze vrijwilligers de inwoners van Mill voorzien van de bekende enveloppen voor donatie aan de 16 goede doelen.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om digitaal te doneren via een QR-code op het invulformulier. Ook kan bij bezoek van de collectanten aan uw voordeur de QR-code gescand worden, deze bevindt zich op de collectebus. 

Wanneer men hier gebruik van maakt wordt het gedoneerde bedrag gelijkmatig over de 16 goede doelen verdeeld.

Maar men kan natuurlijk, zoals andere jaren, ook op de vertrouwde manier met contant geld doneren.

Onze vrijwilligers gaan komende week weer op pad om de enveloppen bij u op te halen.

Tijdens de voorbereiding mocht de organisatie al rekenen op een groot enthousiasme onder de vrijwilligers/collectanten.

Ook dit jaar mogen we tijdens de inname-avonden weer gastvrij gebruik maken van de bibliotheekruimte op de onderverdieping in Myllesweerd.

We rekenen tijdens deze 7e editie weer op de gulle houding van onze inwoners voor deze actie.

De facilitaire ondersteuning van de Goede Doelen Week Mill wordt dit jaar wederom verleend door: Top beveiliging, Myllesweerd, RegioBank en Biblioplus en we willen hiervoor onze erkentelijkheid uitspreken voor hun bijdrage.

We wensen al onze collectanten veel succes toe met de inname van de bijdragen.

Na de collecteweek zullen we via de Neije Krant de resultaten van de actie met u delen.

Namens,
Bestuur en coördinatoren Goede Doelen Week Mill