Totaal 25 inwoners van de gemeente Land van Cuijk kregen tijdens lintjesregen 2023 een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Marieke Moorman mocht deze – in naam van Zijne Majesteit de Koning – in de schouwburg in Cuijk uitreiken.

22 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hiervan komen er 5 uit het verspreidingsgebied van De Neije Krant.

J.R.M. (Annie) van Lith-Willems, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van Lith-Willems was van 1979 tot 2016 vrijwilliger van de Langenboomse OntspanningsClub. Ze was 21 jaar bestuurlijk actief voor deze club. Van 1981 tot 2008 was ze bestuurslid van buurtvereniging De Hogesteen. Daarnaast was ze van 1987 tot 1990, voorzitter van de vrouwenvereniging KVO. Ook is ze vanaf 1990 actief voor Parochie de Goede Herder in Langenboom. In 2002 werd ze lid van de werkgroep wijkcontactpersonen. Daarnaast zet ze zich al meer dan 10 jaar in voor de jaarlijkse processie in het park. Vanaf 1992 is ze vrijwilliger voor Tafeltje Dekje in Langenboom. Ze is vanaf 2009 vrijwilliger bij de Zonnebloem en mantelzorger voor haar broer. 

W.L.M. (Willy) Emons, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Emons is één van de medeoprichters van de Mini-Pers in Escharen 1972. Van 1986 tot 2006 verzorgde hij de administratie van de parochie H. Lambertus in Escharen. Vanaf 1989 is hij penningmeester en vrijwilliger voor missiecentrum Langenboom. Sinds 1989 is hij penningmeester bij Gemengd Koor Crescendo en Herenkoor in Honorem Deo. Vanaf 1991 is hij vrijwilliger van Langenbooms Wandelcomité en vanaf 1996 werd hij penningmeester. Voordat hij in 2008 koster werd, verrichtte hij vanaf 2003 al diverse vrijwilligerswerkzaamheden voor de toenmalige koster. Sinds 3 jaar beheert hij ook de kerkhofadministratie.

H.L.C. (Harrie) Cillessen, Wilbertoord - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cillessen is van 1972 tot 1978 misdienaar geweest in Schijndel. Vanaf 2001 is hij voorzitter van het kerkbestuur St. Joseph in Wilbertoord en vanaf 2003 bestuurslid van de Pastorale Eenheid Mill. Vanaf 2019 is hij koster en daarvoor was hij van 1978 tot 2019 misdienaar in de Sint Josephkerk te Wilbertoord. Van 1979 tot 1998 was hij voorzitter en activiteitenbegeleider bij ‘Niet Inspannen Maar Ontspannen’. In 1998 werd hij voorzitter, activiteitenbegeleider en bouwweekmedewerker van Actiegroep KinderMiddagen. Vanaf 1986 is hij E.H.B.O.-er van vereniging Luther King in Wilbertoord en sinds 1997 is hij voorzitter. Van 1990 tot 2018 was hij jurylid voor de optocht van carnavalsvereniging ‘De Klotstèkers’. Ook was hij van 1997 tot 2001 voorzitter van de oudervereniging van basisschool De Klimop in Wilbertoord. Van 1988 tot 2022 was hij voorzitter van de Lotus Studiekring Oploo en lotusinstructeur. Vanaf 1990 is hij actief voor de Lotus Studiekring en vanaf 1998 Lotusexaminator bij het Oranje Kruis. Van 2008 tot 2016 was hij lid van de sponsorcommissie van voetbalvereniging De Willy's in Wilbertoord. Vanaf 2016 draait hij de kantinediensten voor deze vereniging (later sportvereniging DWSH'18). Daarnaast was hij politiek actief van 2016 tot 2020.

M.J.C. (Mari) Pennings, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Pennings is 20 jaar actief geweest voor voetbalclub Avanti '31 uit Schijndel. Hij begon als jeugdleider en ook was hij scheidsrechter voor met name de jeugd. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger bij de tennisclub in Langenboom. Van 2004 tot 2008 was hij vrijwilliger bij voetbalclub SES in Langenboom. Hij was jeugdleider en clubscheidsrechter. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij dagbesteding Sociom in Langenboom. Hij is vanaf 2018 vrijwilliger van Tafeltje Dekje en ook is hij 5 jaar actief als vrijwilliger bij de Biljartorganisatie ouderen Langenboom (BOOL).

H.C.F. (Harry) Cornelissen, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cornelissen was van 1970 tot 2019 als vrijwilliger actief bij de tentoonstellingscommissie van vogelvereniging Klank en Kleur in Mill. Van 1973 tot 1988 was hij lid van de vogelmarktcommissie en ook was hij penningmeester. Vanaf 1975 is hij bestuurslid van de vogelvereniging en vanaf 1985 is hij ringencommissaris. Van 2005 tot 2018 verrichtte hij  nestkastcontroles bij Vogelwacht Uden en van 2014 tot 2017 heeft hij nestkastcontroles in Mill gedaan. Van 1980 tot 1986 was hij begeleider van de bouwweek tijdens de jaarlijkse kinderfeesten in Mill.