Afgelopen week werden ook wij als gemeente Land van Cuijk onaangenaam verrast door het bericht dat er ter hoogte van het hoogspanningsstation aan de Raamweg in Cuijk jonge boompjes en/of struikjes zijn weggemaaid.

Dit nieuws trok veel aandacht en haalde zelfs de landelijke media. Inmiddels is duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we het gaan herstellen. 

Boomfeestdag

In november 2022 hebben kinderen van Basisschool De Bongerd uit Haps in het kader van de Nationale Boomfeestdag vijfduizend boompjes en struikjes geplant op een perceel tussen de A73 en de Raamweg te Cuijk, nabij het aldaar gelegen hoogspanningsstation. Het ging om zomereiken, wintereiken, mispels, haagbeuken, lijsterbessen, hazelaars, linden, kastanjebomen, iepen, populieren en andere soorten boom- en struikgewas. Boomkwekerij Ebben uit Cuijk was de leverancier van dit plantmateriaal. De locatie waar geplant werd maakt deel uit van een groter gebied waar het landschapspark mogelijk wordt uitgebreid. 

Perceel

Het perceel waar de boompjes en struikjes zijn geplant was voorheen in eigendom van een agrariër. Die heeft het gebruiksrecht gehouden totdat de gemeente Land van Cuijk de grond zelf in gebruik zou nemen. Tijdens maaiwerkzaamheden, in opdracht van deze voormalige eigenaar, is ter plaatse van het stuk grond een deel van de aanplant van de boompjes en struikjes weggemaaid. Het was bij hem niet bekend dat de gemeente de grond inmiddels zelf in gebruik had genomen. 

Schade minder groot

Bij deze ongelukkige actie ontstond ook nog een misverstand over het aantal weggemaaide boompjes/struikjes. Door de gemeente Land van Cuijk is aangegeven dat er dertienhonderd boompjes/struikjes zijn weggemaaid, daar waar sommige media aangaven dat het om vijfduizend stuks zou gaan. Dat heeft te maken met het feit dat niet alles is weggemaaid. Het is inderdaad zo dat er bij de Nationale Boomfeestdag in 2022 vijfduizend stuks boompjes/struikjes zijn geplant maar op het bewuste perceel is niet alles weggemaaid. Zie het kaartje met toelichting.

Herstellen met nieuw plantgoed

Wethouder Sölez van de gemeente Land van Cuijk heeft inmiddels contact gelegd met basisschool De Bongerd en de situatie uitgelegd. Met de school is ook besproken welke rol deze nog kan hebben bij het herstel van de ontstane schade. Gedacht wordt om een nieuwe activiteit te organiseren in het kader van Nationale Boomfeestdag. Hoe dan ook wil de gemeente Land van Cuijk het weggemaaide gebied herstellen door daar opnieuw plantgoed aan te brengen. Ook wordt bekeken welke van de boompjes/struikjes zichzelf nog op natuurlijke wijze kunnen herstellen. Intussen zijn er ook met de vorige eigenaar afspraken gemaakt over dat er op deze percelen niet meer gemaaid mag worden. Er worden maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen, door bijvoorbeeld afzetten of bebording totdat de boompjes voldoende hoogte hebben.