Ben Spanjers is alweer 10 jaar secretaris bij Wijkaccommodatie de Wester in Mill. Geen mijlpaal om ongemerkt voorbij te laten gaan. Tijdens de laatste gebruikers- en vrijwilligersvergadering op 27 juni werd hier dan ook even bij stilgestaan.

Ben kreeg uit handen van voorzitter Jos Bongers een mooie bos bloemen en werd hartelijk bedankt voor de inzet van de laatste 10 jaar. Beide heren gaven aan dat zij hoopten dat hier nog velen jaren bij mogen komen. Ben gaf aan het werk nog steeds met veel plezier te doen, dus dat gaat helemaal goed komen. Op naar het volgende jubileum.