Na ruim 2,5 jaar heeft de curator van de failliete Scheepswerf Grave de gemeente Land van Cuijk een concept-dagvaarding en schaderapport gestuurd.

Hierin wordt een bedrag van 13 miljoen euro geopperd als tegemoetkoming na het faillissement van de scheepswerf in 2012. In het kader van zorgvuldigheid laat de gemeente een contra-berekening uitvoeren. 

“Onze insteek is om het traject van de contra-berekening zo snel mogelijk te laten uitvoeren”, licht burgemeester Marieke Moorman de keuze van de gemeente toe. “13 miljoen euro is veel geld en dan is zorgvuldigheid geboden boven snelheid. Gezien de aard, de omvang én de complexiteit van de kwestie is 6 maanden een redelijke termijn.” De gemeente heeft de curator laten weten dat hij medio december een reactie kan verwachten. Dan wordt ook bepaald hoe het vervolg eruitziet.

Verschillende scenario’s

De zaak rond de failliete scheepswerf is een langlopende kwestie die is ontstaan voor de fusie van de gemeente Grave met Land van Cuijk. Als rechtsopvolger van de gemeente Grave zet Land van Cuijk nu in op een afronding van het traject. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk: er kan een gesprek op gang komen over een minnelijke regeling (schikking) of er kan een schadestaatprocedure gestart worden. “Behalve een contra-berekening gaat de gemeente de komende maanden ook gebruiken om advies in te winnen over de juiste vervolgstap. Daar heb ik deze week de gemeenteraad ook over geïnformeerd”, aldus de burgemeester.