Zoals wellicht bekend is Mooiland voornemend zo’n 26 woningen in de Ringersstraat in Mill te slopen om zo ruimte te maken voor nieuwbouw.

Eigenaren van woningen en huurders in de Ringersstraat zijn het daarmee absoluut niet eens. Dit laten zij op diverse manieren weten aan zowel Mooiland als de gemeente Land van Cuijk.

Om hun actie kracht bij te zetten is er ook een handtekeningenactie. Zaterdag 7 oktober kan iedereen die hen wil steunen ook zijn of haar handtekening komen zetten. Dit tussen 11.00 uur en 14.00 uur aan de Ringersstraat 16 in Mill.