In de herfstvakantie zagen buurtbewoners in Mill-West en de Brugse Berg dat speeltoestellen werden weggehaald. Er ontstond in eerste instantie heel wat commotie, omdat buurtbewoners van niets wisten.

Uit navraag bij de gemeente bleken deze plannen rond verplaatsing van speeltoestellen nog te dateren uit de tijd van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. Destijds schijnt er wel overleg te zijn geweest met buurtbewoners, maar sinds die tijd zijn er alweer heel wat nieuwe bewoners rond de speeltuintjes komen wonen waarvoor dit alles onbekend was.

Een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk liet ons weten: “In 2019 heeft een kinderrondgang plaatsgevonden en in 2020 een inloopavond. Op basis hiervan zijn de ontwerpen gemaakt en gestart met de voorbereiding. Door de corona en de herindeling Land van Cuijk heeft het project vertraging opgelopen. De informatie is te laat bezorgd door vertraging van de post. In de toekomst gaan we hier rekening mee houden.”

De gemeente heeft op korte termijn een afspraak met de Dorpsraad in Mill om de plannen door te spreken. “Daarnaast zijn de buurtbewoners te woord gestaan door de gemeente,” aldus een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk.