Een strategisch gebiedsdocument, wat is dat nu weer? We hebben toch al een vastgestelde visie voor De Kuilen? Dat waren de eerste dingen die bij me opkwamen toen het persbericht “Visie De Kuilen: Natuur & recreatie hand in hand” verspreid werd door de gemeente.

Bijzonder omdat we als raadsleden zelf de visies vaststellen die het college samen met de Raad uitwerkt aan de hand van het Raadsprogramma. En om dan verrast te worden met een strategisch gebiedsdocument zonder de inhoud, maar ook zonder de status daarvan, te kennen is bijzonder.

En wij waren niet de enige die verrast werden. Ook de organisatoren van het Out Of The Box Festival werden verrast door de uitspraken door de wethouder in de podcast van de Neije Krant.
Dit lijkt gelukkig met een goed gesprek en excuses van de wethouder voor de korte termijn weer opgelost te zijn. 

Maar voor ons blijven er nog vragen over die we afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering gesteld hebben. Wat is de status van dit strategisch gebiedsdocument? Wat betekent dit voor de raad en de mensen die het gebied bezoeken? En hoe verhoudt zich dat met de visie die een paar jaar geleden door de gemeenteraad is vastgesteld? Welke evenementen zijn er op de langere termijn nog mogelijk?

Maar we maken ons ook zorgen over de opmerking in het persbericht over een onderzoek naar het verlagen van de beheerskosten voor het strandbad, horeca en toezicht in het gebied. Lagere kosten gaan altijd ten koste van iets, minder toezicht, minder onderhoud of iets anders. Hier zijn we erg bezorgd over en zullen dit dan ook kritisch en nauwgezet volgen. De kwaliteit van de horeca, toezicht en onderhoud in het gebied willen we graag handhaven. Dat wordt vervolgd.

Marcel van den Elzen
Team Lokaal