De bijeenkomst van de Dorpsraad Langenboom op 29 november in De Wis is gerust vruchtbaar te noemen. Zo zijn vijf Langenbomers toegetreden tot het bestuur van Dorpsraad Langenboom.

Omdat de huidige twee bestuursleden, voorzitter Paul Vogels en manusje-van-alles Jan Meulepas, voorlopig aanblijven lijkt de continuïteit van de Dorpsraad verzekerd te zijn. De nieuwe bestuursleden zijn Jesse Hendriks, Wim de Jong, Ralf Köhne, Gerald Willemsen en Jacintha Vlek-Van den Hoek. 

Vogels is in zijn nopjes met deze positieve ontwikkeling: “We zijn ontzettend blij met deze extra bestuurskracht en gaan de komende bekijken wie welke rol zou willen gaan vervullen. Bovendien zijn er nog enkele personen die aan het nadenken zijn om in te stappen. Het zou geweldig zijn als we doorgroeien naar een compleet nieuw Dorpsraadbestuur met zeven enthousiastelingen”, benadrukt Vogels. “Om onze kennis en taken goed over te dragen, blijven Jan en ik nog een half jaar bestuurlijk actief.”

Plan Thomasweg

Naarst de bestuurlijke vernieuwing stonden nog enkele punten op de agenda. Zo lichtte Dennis Kuppen, voorzitter van buurtschap de Klinkers zijn plan toe om de Thomasweg te verfraaien. “Deze straat is in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd en het straatbeeld is nauwelijks veranderd. Tijden veranderen. Zo is het aantal verkeersbewegingen en motorvoertuigen flink toegenomen. Daarom hebben wij als bewoners een plan gemaakt om een veiligere leefomgeving te creëren.” 

Zo wordt gedacht aan het maken van eenrichtingsverkeer om sluipverkeer naar het sporthart van Langenboom te beperken. Ook schept dat mogelijkheden voor extra parkeermogelijkheden en openbaar groen. De vraag van Kuppen namens de buurtschap is of de Dorpsraad dit plan kan onderschrijven. Een plan met de steun van de Dorpsraad indienen bij de gemeente Land van Cuijk (Werk in Uitvoering) heeft dan meer kans van slagen. 

De Dorpsraad is enthousiast en prijst de initiatiefnemer. Het plan wordt gezien als een pilot voor andere straten in ons dorp die met een vergelijkbare problematiek kampen. 

Nieuwe natuur De Kuilen

Stichting Natuurgebied De Kuilen presenteerde bij monde van Jacintha Vlek-Van den Hoek een inrichtingsplan van het stukje nieuwe natuur aan de Fazantenweg/Dijkweg. Ze willen verschillende “buurtbankjes” in het gebied plaatsen en daarvoor aanspraak maken op een speciaal subsidiepotje bij de Rabobank. Daarvoor is de ondersteuning van de Dorpsraad nodig. 

De Dorpsraad staat positief tegenover deze ontwikkeling en verleent medewerking om de subsidieaanvraag tijdig in te kunnen dienen. 

Ter plekke komt het bericht binnen dat de gemeente het crossterrein op De Kuilen om gaat zetten naar nieuwe ‘authentieke’ natuur. Dit wordt met gejuich ontvangen en past prima bij de plannen voor natuurontwikkeling rondom De Kuilen.