In 2023 is de campagne “geef iedereen ruimte” gestart omdat in Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord de trottoirs vaak worden geblokkeerd of slecht toegankelijk zijn.

Zomaar een korte opsomming van knelpunten

Ontbrekende trottoirs, boomwortels beschadigen trottoirs, oneffenheden en een slechte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers en ouders met kinderwagens. Ook zijn er onveilige overgangen, fout geparkeerde auto's en fietsen, groenbakken en andere obstakels en versmallingen, onkruid en verontreiniging, overhangende heggen, lantaarnpalen en paaltjes op trottoirs, evenals onveilige of ontbrekende verlaagde trottoirovergangen.

Knelpunten aanpakken

De gemeente gaat samen met het Platform knelpunten en obstakels aanpakken, met een focus op het voorkomen van toekomstige knelpunten. Een gezamenlijke pilot in Mill en een ambtelijk traject zullen worden opgestart, met speciale aandacht voor aanpassingen volgens het 'Handboek openbare ruimte', dat de normen voor ontwerpen in de openbare ruimte omvat.

Communicatie met inwoners 

De gemeente streeft naar optimale communicatie en participatie met de inwoners, met een focus op het aanpakken van problemen in Mill en het centrum zoals verkeerd parkeren en trottoirblokkades. In samenwerking met het Platform is een groeipapier ontwikkeld om inwoners op een positieve manier te benaderen en aan te moedigen om hun gedrag aan te passen. Het groeipapier, getiteld "Wij zien groeikansen” benadrukt de behoefte aan toegankelijke en veilige routes voor mensen met beperkingen. Vanaf januari zal het Platform het groeipapier verspreiden.

Samen 

Samen met de gemeente zal het Platform stap voor stap werken aan het beter toegankelijk maken van de trottoirs. Het Platform merkt echter op dat de genomen stappen door de gemeente nog vrij bescheiden zijn. We verwachten dat concrete acties in 2024 daadwerkelijk van de grond zullen komen. 

Gezamenlijke aanpak groenbakken met Van Kaathoven

Het Platform Toegankelijk Mill heeft inmiddels met Van Kaathoven afvalinzameling, het bedrijf dat de groenbakken in het Land van Cuijk leegmaakt, de eerste stappen gezet voor een proef pilot om een betere bewustwording en communicatie te starten. Doel is om de blokkades van trottoirs door groenbakken duidelijk te verminderen. 

Het Platform Toegankelijk Mill is er van overtuigd dat de meerderheid van de inwoners en werknemers welwillend is en onbedoeld trottoirs blokkeert. Het doel daarbij is om personeel van Van Kaathoven te informeren en te instrueren over het belang van toegankelijke trottoirs, specifiek voor mensen met een rolstoel, blinden, slechtzienden, ouderen en gebruikers van een rollator. 

Handhaving

Het gebrek aan handhaving in de gemeente Land van Cuijk, zoals vastgesteld in ons onderzoek, draagt bij aan trottoir blokkades. Dit tekort aan handhaving maakt de overheid (deels) verantwoordelijk en vormt een belemmering voor zowel de toegankelijkheid als de veiligheid van verkeersdeelnemers. 

Het Platform is zich nader aan het oriënteren op een gerichte handhaving op plaatsen waar regelmatig de trottoirs geblokkeerd worden door auto’s, fietsen en andere obstakels en hoe dit doelmatig aangepakt zou kunnen worden.

Het is belangrijk op te merken dat het Platform niet de verantwoordelijkheid van de gemeente overneemt; handhaving blijft een taak van de gemeenten in het Land van Cuijk.

Dankje wel voor de samenwerking en vele tips en adviezen

Het Platform Toegankelijk Mill wil iedereen bedanken die in het afgelopen jaar meldingen van obstakels heeft gedeeld, waardevolle adviezen heeft gegeven en inspirerende tips heeft verstrekt. Deze actieve betrokkenheid heeft een grote invloed gehad op onze campagne om de trottoirs obstakelvrij te maken en de toegankelijkheid te verbeteren.

Dankzij de waardevolle bijdragen en betrokkenheid van de inwoners hebben wij stappen kunnen zetten richting een toegankelijkere omgeving voor alle inwoners, ongeacht leeftijd of mobiliteitsniveau. Deze betrokkenheid heeft niet alleen geholpen bij het vaststellen van specifieke obstakels, maar heeft ook bijgedragen aan het creëren van bewustzijn rondom het belang van een toegankelijke openbare ruimte.

Bij de start van het nieuwe jaar willen wij iedereen vragen om ons ook in 2024 te blijven steunen. De inbreng van de inwoners is van onschatbare waarde en vormt de kern van onze gezamenlijke inspanningen om blijvende verbeteringen aan te brengen. Of het nu gaat om kleine of grote waarnemingen, elk signaal draagt bij aan de verwezenlijking van een obstakelvrije en toegankelijke gemeenschap.

Vragen

Indien u vragen heeft voor verdere informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met Platform Toegankelijk Mill. Via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06-22552427.

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en toegankelijk 2024.